Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Pracownicy / Studenci

Nagroda im. pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca, która:

  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  • została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
  • Jest pracą z zakresu nauk humanistycznych

Prace do konkursu mogą zgłaszać:

  • uczelnia mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni
  • instytut naukowy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,

Przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej), wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

Więcej informacji i regulamin na stronie konkursu.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

20 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 28 Lut 2017