Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr Marzeny Kordaczuk-Wąs

Pani dr Marzena Kordaczuk-Wąs otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w 2017 r. za pracę „Uwarunkowania społeczne działań profilaktycznych policji. Studium socjologiczne” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Maciejewskiego.

Praca przygotowana przez  dr Marzenę Kordaczuk-Wąs stanowi znaczący wkład do rozwoju socjologii grup dyspozycyjnych. Autorka opracowała model „idealnego” działania profilaktycznego policji, wyodrębniając najistotniejsze uwarunkowania społeczne struktury, które powinny być uwzględnianie w procesie ich organizacji. W wyniku przeprowadzonego badania zdiagnozowała również dysfunkcje utożsamione z obserwowalnymi rezultatami działań, które pomniejszają adaptację i utrudniają reprodukcję systemu policyjnych działań profilaktycznych. Z kolei w oparciu o teorię socjologiczną wypracowała kierunki aplikacyjnych rozwiązań, których uwzględnienie w procesie organizacji opisywanych działań może przełożyć się na sposób praktycznego działania owego systemu umożliwiając skuteczne zapobieganie występowaniu zagrożeń bezpieczeństwa oraz innych problemów społecznych. Ponadto, bazując zarówno na socjologicznych podstawach teoretycznych, jak też na dużym doświadczeniu zawodowym zdobywanym w Polsce oraz podczas aktywnej współpracy na gruncie europejskim, dr Kordaczuk-Wąs skonstruowała również dwa modele kompetencyjne wskazujące na rodzaje kompetencji społecznych w postaci cech osobowości, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych policjantom do optymalnej realizacji oraz nadzoru nad przebiegiem działań profilaktycznych.

Dodane przez: Agata Sałamaj

11 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 13 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.