Strona używa plików cookies więcej

Pracownicy

Nagroda Rotary Wratislavia

W środę 15 marca upływa termin zgłaszania kandydatów do niemiecko-polskiej nagrody Rotary Wratislavia

Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom kultury szczególnie zasłużonym w promowaniu dialogu między Polakami i Niemcami. Została ufundowana przez Pana Karla-Wolfganga Eschenburga z  Bad Schwartau w Niemczech. Nagroda wynosi 3000 euro i przyznawana jest co dwa lata, po raz pierwszy w 2017 roku. Przyznawaniem Nagrody zajmuje się Rotary Club Wrocław wspierany rotariańsko przez Komisję Dwustronną Niemcy – Polska.

O przyznanie Niemiecko-Polskiej Nagrody Rotary Wratislavia mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Federalnej Niemiec, którzy w roku przyznania nagrody nie przekroczyli trzydziestego piątego roku życia, a także stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, uczelnie, media, muzea, teatry i inne instytucje kultury. Swoją kandydaturę do nagrody można zgłaszać osobiście; kandydatów mogą też zgłaszać osoby fizyczne, uczelnie, szkoły, urzędy i instytucje kultury.

Dokumentacja zgłoszenia (w języku polskim i niemieckim) powinna zawierać życiorys kandydata, szczegółowy opis dokonań kandydata w promowaniu dialogu polsko-niemieckiego, zdjęcie paszportowe i dane kontaktowe.

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać do 15 marca, pocztą poleconą na adres: Edward Białek, Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 b, Pl 50-140 Wrocław (tel. 517 041 658; e-mail: ebialek@atut.ig.pl).

Wręczenie Niemiecko-Polskiej Nagrody Rotary Wratislavia odbywa się podczas uroczystej gali we wrocławskim Ratuszu. Oprócz nagrody pieniężnej laureat otrzymuje statuetkę wykonaną przez wrocławskiego artystę plastyka Stanisława Wysockiego.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

10 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 20 Lut 2017