Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Najem powierzchni pod usługi gastronomiczne – ul. Joliot-Curie 12

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia pomieszczenia o łącznej powierzchni 97,52 m2 znajdujące się na parterze w holu głównym budynku  Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych.

Szczegółowe  informacje dotyczące przedmiotu najmu oraz warunków uczestnictwa w konkursie opisane są w załączniku „opis nieruchomości i warunki konkursu”.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z Kierownikiem Administracyjnym –
tel. +48 71 346 31 26.

Ofertę, zgodnie z zał. nr 1 do konkursu na najem powierzchni oraz wszelkie wymagane dokumenty prosimy przesłać do dnia 30.08.2022 r.,  pocztą na adres:

Uniwersytet Wrocławski
Zespół ds. Gospodarki Budynkami,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

lub e-mailem: dgn@uwr.edu.pl.

Do niniejszej oferty dołączone są istotne postanowienia umowy, która będzie zawarta z wybranym przez komisję oferentem.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do odwołania oferty bez podania przyczyny.

Przesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Dodane przez: Agata Kreska

7 cze 2022

ostatnia modyfikacja: 7 cze 2022