Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Studenci / Wydarzenia

„Najlepszy Dyplom Roku” dla naszych absolwentów

"Najlepszy Dyplom Roku" to nagroda przyznawana przez marszałka województwa dolnośląskiego za wyróżniającą się pracę magisterską, bardzo dobre wyniki w nauce oraz działalność naukową. W tym roku z Uniwersytetu Wrocławskiego wyróżnieni zostali Damian Dróżdż, absolwent Wydziału Chemii oraz Agnieszka Hejna, absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki. Każdy z laureatów otrzymał 5 tysięcy zł, a nagrody zostały uroczyście wręczone podczas Święta Uniwersytetu.

Damian Dróżdż o swojej pracy pt. ,,Rozbudowa podjednostki węglowodorowej fenantriporfiryny – synteza, właściwości i chemia koordynacyjna azaacenoporfirynoidów’’:

„Moja praca stanowi opis uniwersalnej drogi syntezy oraz funkcjonalizacji azaacenowych pochodnych fenantriporfiryny, a także obszerną fizykochemiczną charakteryzację nowej grupy porfirynoidów. Otrzymanie biblioteki pochodnych fenantriporfiryny, ze skondensowanym fragmentem heterocyklicznym, pozwoliło przeanalizować wpływ różnych czynników na ich aromatyczność. Na szczególną uwagę zasługuje wykazanie, na drodze pomiarów widm 1H NMR, możliwości subtelnego sterowania antyaromatycznością makrocykliczną, poprzez modyfikację wielkości skondensowanego układu węglowodorowego. Analiza struktur krystalicznych dowiodła występowania bardzo rzadkich dla układów antyaromatycznych, niekowalencyjnych oddziaływań 𝜋-stackingowych, prowadzących do dimeryzacji molekuł makrocykli w ciele stałym. Eksploracja chemii koordynacyjnej azaacenoporfirynoidów wykazała możliwość zastosowania ich jako ligandów, czego dowiodło otrzymanie kompleksu miedzi(III) jednej z pochodnych. Ponadto zauważono, że w obecności tlenu ulega on reakcji oksydatywnego otwarcia pierścienia makrocyklicznego, aktywowanej przez związany jon metalu.”

Agnieszka Hejna, o swojej pracy pt. „O zlokalizowanych sharp funkcjach”:

„Analiza harmoniczna to dział matematyki zajmujący się teorią i zastosowaniami tzw. szeregów i transformaty Fouriera. Ma fundamentalne znaczenie dla wielu używanych przez nas technologii, np. dla medycyny (rentgenografia, tomografia komputerowa), przetwarzania obrazów czy kompresji danych. Wiele obiektów, np. fale dźwiękowe czy zdjęcia, można opisać za pomocą funkcji matematycznych, następnie zbadać ich matematyczne własności, które pozwolą nam coś powiedzieć o takim obiekcie. Jednym z narzędzi do badania własności funkcji jest wprowadzona w 1972 roku przez Ch. Feffermana i E.M. Steina ”sharp funkcja”. Polega ona na przypisaniu danej funkcji innej funkcji, która w pewnym sensie mierzy, jak bardzo ta pierwsza oscyluje. Okazuje się, że po uśrednieniu (fachowo to nazywa się rozważaniem normy w pewnej przestrzeni Banacha) bardzo wiele funkcji jest szacowanych przez swoje oscylacje. W literaturze nazywa się to nierównością Feffermana-Steina. W pracy magisterskiej wprowadzam pojęcie tzw. zlokalizowanej sharp funkcji, czyli przypisaniem funkcji miary jej lokalnych oscylacji. Nie uwzględnia ona wszystkich oscylacji funkcji, dlatego teoretycznie jest mniej prawdopodobne, że zlokalizowana sharp funkcja będzie dominowała funkcję wyjściową. W pracy magisterskiej przeprowadzam matematyczny dowód, że jeśli będziemy sensownie rozumieć lokalizację, to mimo to uśredniona zlokalizowana sharp funkcja nadal dominuje uśrednioną funkcję”.

Dodane przez: Agata Kreska

15 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 28 Lis 2017