Strona używa plików cookies więcej

Nauka

NAJPOPULARNIEJSZY UNIWERSYTET?… WROCŁAWSKI!

Uniwersytet Wrocławski jest najpopularniejszym uniwersytetem wśród uczelni wybieranych przez kandydatów na studia w roku 2021/22. O jedno miejsce ubiegało się tu średnio ponad pięciu kandydatów. Na najpopularniejsze kierunki aplikowało nawet ponad 30 osób na jedno miejsce. Uniwersytet Wrocławski zajmuje też 4. miejsce wśród polskich uczelni wszystkich typów, a wyprzedzają go tylko trzy politechniki. Jest też najpopularniejszą uczelnią z Wrocławia i Dolnego Śląska.

Według raportu z przebiegu rekrutacji, opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Wrocławski znalazł się wśród pięciu polskich uczelni, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad pięciu kandydatów. Jest w tym gronie jedynym uniwersytetem, na pierwszych trzech miejscach wyprzedzają UWr tylko politechniki: gdańska, warszawska i poznańska. Uniwersytet Wrocławski, gdzie o jedno miejsce na studiach pierwszego stopnia i studiach jednolitych magisterskich ubiegało się 5,3 kandydata, zajmuje czwarte miejsce ex aequo z Politechniką Łódzką. Jest także najpopularniejszą uczelnią we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, wyprzedzając w tym zestawieniu Uniwersytet Ekonomiczny.

Szczegóły tu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wynikach-rekrutacji-na-studia-na-rok-akademicki-20212022-w-uczelniach-nadzorowanych-przez-ministra-edukacji-i-nauki

Tak wysokie miejsce w zestawieniu pokazuje, że – mimo większej popularności uczelni technicznych – także klasyczny uniwersytet może przyciągnąć kandydatów zróżnicowaną, dostosowaną do zainteresowań absolwentów szkół średnich i do potrzeb rynku pracy ofertą studiów.

Wśród dziesięciu najpopularniejszych na UWr kierunków, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad dziesięciu kandydatów, znalazły się w tym roku:

1.PSYCHOLOGIA (32,8 kandydatów na miejsce), 2.KOREANISTYKA (31,7), 3.KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (19), 4.DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (14,2), 5.ANGLISTYKA (14,1), 6.ITALIANISTYKA (12,1), 7.GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA (11,1).  8. CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA (10,6), 9.FILOLOGIA HISZPAŃSKA (10,5), 10.SINOLOGIA (10,4).

Także wśród relatywnie mniej obleganych kierunków mamy takie, które uznawane są za prestiżowe, wybierane przez najlepszych absolwentów szkół średnich.

a
fot Alina Metelytsia

Jak mówi prof. Tomasz Kalisz: – Staramy się także przyciągnąć najlepszych studentów, olimpijczyków i najlepszych absolwentów. M.in. poprzez program stypendialny Młody Badacz. Mamy w nim 100 specjalnych wysokich stypendiów dla laureatów olimpiad i absolwentów z najwyższymi wynikami matur.

Spośród 145 laureatów i finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydowali się na Uniwersytet Wrocławski, najwięcej, bo po 15 olimpijczyków, wybrało prawo i Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne, po 12 olimpijczyków – historię i informatykę, 11 – dziennikarstwo i komunikację społeczną, 10 – filologię polską, matematykę – 8.

Agata Mitek z Działu ds. Komunikacji przez cały rok zajmuje się kontaktem z maturzystami podczas spotkań w szkołach i w mediach społecznościowych: – W całym regionie opowiadamy naszym przyszłym studentom i studentkom, że nasza uczelnia to jednostka badawcza, naukowa, że poza zajęciami można robić tutaj rożne ciekawe rzeczy.

Nasi studenci rozwijają swoje pasje, często na najwyższym poziomie światowym, jak np. nasza drużyna programistów, którzy niedawno zdobyli mistrzostwo Europy i srebrny medal w 44. Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym, za co 15 listopada 2021 r. podczas Święta Uniwersytetu, otrzymali Nagrodę Rektora UWr.

a
Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym, fot. Alina Metelytsia

Więcej o ich sukcesie tu: https://uni.wroc.pl/informatycy-z-uniwersytetu-wroclawskiego-ze-srebrnym-medalem-mistrzostw-swiata-w-programowaniu/

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

18 lis 2021

ostatnia modyfikacja: 23 lis 2021