Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Nauka / Pracownicy / Studenci / Wydarzenia

Napoleon w Egipcie

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wykład Patryka Chudzika pt. „Napoleon w Egipcie”, który odbędzie się 12 marca 2017 roku o godz. 12.00 w Oratorium Marianum. Po wykładzie kurator oprowadzi po aktualnej wystawie czasowej „Sztuka starożytnego Egiptu”.

Latem 1798 roku rozpoczęła się jedna z największych inwazji morskich w czasach nowożytnych. Napoleon Bonaparte dowodzący Armią Wschodu podążył w kierunku Egiptu, co miało w znaczący sposób utrudnić Anglii kontakty z jej koloniami w Afryce i Azji. Ambicje młodego generała były jednak zdecydowanie większe. Marzył on o stworzeniu imperium na wzór Aleksandra Wielkiego. Jak się później okazało, marzenia te zaczęły stawać się realne.

Wyprawa Napoleona miała jednak nie tylko charakter militarny. W podróż zabrał on ze sobą grupę 167 naukowców, których zadaniem było krzewienie kultury europejskiej wśród Egipcjan oraz zbieranie informacji na temat kraju nad Nilem. Rezultaty tych badań zostały później opublikowane w 12-tomowym monumentalnym dziele zatytułowanym Description de l’Égypte (1809-1822), w którym zawarto wiadomości na temat współczesnej ludności, architektury, fauny i flory, ale przede wszystkim pozostałości po wielkiej cywilizacji faraonów. Pomimo tego, iż zainteresowanie kulturą starożytnego Egiptu w świadomości Europejczyków nigdy nie wygasło, to jednak dopiero wyprawa Napoleona dała początek naukowym i systematycznym badaniom jego dziejów.

Dodane przez: Urszula Bończuk-Dawidziuk

8 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 11 Kwi 2017