Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Naprawdę jaka jesteś…

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza studentów i doktorantów polskich szkół wyższych do udziału w ogólnopolskiej konferencjinaukowej z cyklu "Niderlandystyka Interdyscyplinarnie". Dziesiąta edycja konferencji nosi tytuł „Naprawdę jaka jesteś, czyli porozmawiajmy o popkulturze" i odbędzie się 2 czerwca 2022 roku na platformie MS Teams.

Podczas tegorocznej edycji naszej konferencji chcemy podebatować o popkulturze. Zastanowić się wspólnie nad tym, czym właściwie jest? Jak się przejawia, czym się odznacza? Uniwersalny
Słownik Języka Polskiego pod redakcją prof. Dubisza (2003) definiuje popkulturę jako typ kultury powszechnie dostępnej i lubianej przez masy – stąd też jej inne nazwy: kultura masowa czy kultura popularna. Dla wielu będzie to jednak przede wszystkim nic nieznacząca rozrywka czy zgoła degradacja sztuki o wyższych aspiracjach. Obecnie nikogo już raczej nie dziwi, iż dla odprężenia większość osób sięgnie chętniej po nową produkcję Marvela niż po powieść Dostojewskiego.

Początki popkultury sięgają zasadniczo już XIX wieku. Traktowano ją jako odpowiedź na potrzeby tworzącej się wówczas klasy społecznej – proletariatu i rozpatrywano w opozycji do kultury
wysokiej. Burzliwy wiek XX przyspieszył jej naturalną ewolucję, a rozwój mediów masowych, postępująca amerykanizacja czy globalizacja świata sprawiły, że stała się poważną konkurencją dla
kultury elitarnej. Ostatnio znaczącą rolę w przeobrażeniach popkultury i recepcji tego fenomenu zaczęły odgrywać tzw. nowe media i zjawisko konwergencji. Intensyfikacja procesu przenikania się
kultury niskiej i wysokiej sprawia, że nierzadko nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, co jest „niskie/popularne”, a co „wysokie/elitarne”. Zarazem też coraz lepiej rozumiemy, w jaki
sposób popkultura mogła i może być wykorzystywana jako narzędzie ideologiczne. Nierzadko więc stajemy i jesteśmy stawiani przed dylematem: „kultura popularna – bezpieczna przystań czy
zabójstwo indywidualności”?

Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach trudno się poruszać w świecie bez minimalnej wiedzy o popkulturze. Ludzie podążają – niekiedy bezkrytycznie – za wyznaczonymi przez nią
trendami i standardami. Przed degradacją i uniformizacją społeczeństwa pod wpływem kultury masowej ostrzegał choćby A. Huxley w „Nowym wspaniałym świecie”. Po prawie stu latach okazuje
się, że wiele z koncepcji przestawionych w jego książce, ma swoje odzwierciedlenie w otaczającej nas rzeczywistości. Czy zatem można dziś funkcjonować nie będąc obeznanym z popkulturą?

Strona wydarzenia na Facebooku.

Dodane przez: Agata Kreska

11 maja 2022

ostatnia modyfikacja: 12 maja 2022