Strona używa plików cookies więcej

Nabory wniosków

NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Programy Międzynarodowe

  • INNOship 2019 – konkurs mający na celu wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 16.09.2019 r., ogłoszenie konkursu – https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-3122019-innoship

  • INNOSTAL – konkurs, dla którego głównymi celami są: pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego, zwiększenie liczby innowacji w tym sektorze oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania sektora stalowego na środowisko naturalne.

Termin zakończenia naboru upływa z dniem 18.09.2019 r., ogłoszenie konkursu – https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-2122019-innostal/

  • EUREKA 2019 – konkurs dotyczący opracowania nowego produktu, procesu lub usługi.

Termin składania wniosków upływa z dniem 23 września 2019 r., ogłoszenie konkursu – https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-2019/

Dodane przez: Patrycja Starosta

17 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 5 Sie 2019