Strona używa plików cookies więcej

Nabory wniosków

NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Programy Międzynarodowe

  • POLNOR 2019 – konkurs na polsko – norweskie projekty badawcze w sześciu obszarach tematycznych objętych konkursem – zdrowie i opieka społeczna, przemysł i technologie informacyjne, energia, transport i klimat, żywność i zasoby naturalne, rozwój społeczny i gospodarczy oraz pojazdy bezzałogowe – w skład konsorcjum projektowego musi wchodzić przynajmniej jeden przedsiębiorca.

Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r., ogłoszenie konkursu – https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/polnor-2019-call/

  • POLNOR CCS 2019 – konkurs na polsko – norweskie projekty badawcze związane z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, w tym: pełna analiza łańcucha wartości, nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS, pilotażowe instalacje do magazynowania CO2, nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę, rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi.

Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r., ogłoszenie konkursu – https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/polnor-ccs-2019-call/

Dodane przez: Patrycja Starosta

17 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 10 Paź 2019