Strona używa plików cookies więcej

Nauki przyrodnicze

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

BIOCHEMICZNE PODSTAWY ZDROWIA cykl bezpłatnych wykładów przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zajęcia odbywają się raz w miesiącu na terenie Wydziału Biotechnologii (ul. Joliot-Curie 14 A). Wstęp wolny!​
CIEKAWA BIOCHEMIA projekt edukacyjny, na który składa się kilka spotkań, podczas których uczniowie zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami z biochemii i poznają tajniki pracy w laboratorium. Po raz pierwszy projekt był realizowany w roku akademickim 2014/2015
NIEZNANE OBLICZA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII zamawiane bezpłatne wykłady popularnonaukowe adresowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych, połączone z wycieczką po laboratoriach dydaktycznych i badawczych, 31 tematów do wyboru

WYDZIAŁ CHEMII

EKSPERYMENT CHEMICZNY W ZADANIACH MATURALNYCH cykl zajęć laboratoryjnych dla uczniów ostatniej klasy liceum deklarujących wybór chemii na maturze
TECHNOLOGIA CHEMICZNA program edukacyjny obejmujący ćwiczenia laboratoryjne poprzedzone wykładem, ilustrujący zagadnienia interdyscyplinarnych bloków tematycznych proponowanych w cyklu nauczania chemii w klasie pierwszej liceum​​
AMBASADOROWIE NAUKI zajęcia mające charakter prezentacji popularnonaukowych dostosowanych do nowej podstawy programowej nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym, które mogą odbywać się na terenie wydziału lub w szkole zamawiającej wykład ​
WARSZTATY CHEMICZNE zajęcia dla szkół, podczas których grupy uczniów realizują cykl doświadczeń wybranych przez opiekunów z dostępnego katalogu doświadczeń opracowanych przez dydaktyków Wydziału Chemii, które są zgodne z wymogami nowej reformy programowej ​​
WSZECHNICA CHEMICZNA spotkania w ramach Wszechnicy adresowane są do nauczycieli szukających inspiracji i pomocy w wykonywaniu swojego zawodu, jak również do uczniów zainteresowanych chemią, a w szczególności tych, którzy przygotowują się do Olimpiady Chemicznej; uczestnikami spotkań są zwykle uczniowie szkół licealnych, gimnazjów lub starszych szkoły podstawowej (klasy 7 i 8)
SZKOŁA W MIEŚCIE projekt edukacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia, w którym uczestniczy UWr, proponując lekcje z przedmiotów znajdujących się w programie nauczania

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

ZAJĘCIA NA UCZELNI zajęcia dla szkół wszystkich etapów edukacyjnych, które mają na celu wspierać nauczycieli w realizacji podstawy programowej oraz upowszechniać wiedzę z zakresu biologii. Tematyka oraz forma realizacji (laboratoria, warsztaty, seminaria, wykłady, konwersatoria, ćwiczenia terenowe) może być dostosowana do potrzeb szkoły. Zajęcia odbywają się w laboratoriach, pracowniach i salach wykładowych wydziału (po uzgodnieniu również mogą zostać prowadzone w szkole)
ZAJĘCIA W MUZEUM CZŁOWIEKA lekcje pokazowe, warsztaty, prezentacje, 4 tematy do wyboru, ponadto zwiedzanie wystawy
MÓJ PIERWSZY UNIWERSYTET​ program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych interesujących się naukami przyrodniczymi, zajęcia obejmują 23 tematy (72 godziny dydaktyczne) i mają charakter wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych. Rekrutacja na rok 2013/2014 została zakończona.
ZAJĘCIA W MUZEUM PRZYRODNICZYM​ zajęcia obejmujące wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne dla uczniów szkół różnych etapów edukacyjnych, blisko 30 tematów do wyboru
ZAJĘCIA W STACJI EKOLOGICZNEJ „STORCZYK” zajęcia terenowe (w tym także wycieczki) m.in. z zakresu biologii, geografii, geologii i meteorologii na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego w stacji badawczej UWr, 17 tematów do wyboru, ponadto zielone szkoły
ZAJĘCIA W STACJI ORNITOLOGICZNEJ W RUDZIE MILICKIEJ zajęcia obejmujące wykłady, warsztaty i ćwiczenia terenowe w stacji badawczej UWr, 5 tematów do wyboru
PLENERY PLASTYCZNE plenery plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane 5 razy w roku przez Ogród Botaniczny UWr oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

TAJEMNICE ZIEMI I WSZECHŚWIATA cykl wykładów przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie maturzystów. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu na terenie UWr, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna
ZAJĘCIA W MUZEUM GEOLOGICZNYM lekcje muzealne połączone ze zwiedzaniem i oglądaniem licznych okazów skamieniałości, minerałów i skał, 4 tematy do wyboru, można zamawiać też inne wg potrzeb szkoły/nauczyciela​


FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Kursy maturalne – CHEMIA, BIOLOGIA – kursy przygotowujące do matury prowadzone przez nauczycieli akademickich, trwające 1 lub 2 semestry