Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia

Naukowa inicjatywa Uniwersytetu Wrocławskiego i Odolanowa

20 listopada 2018 roku JM Rektor UWr, prof. Adam Jezierski i burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Marian Janicki podpisali List intencyjny w sprawie powołania w Odolanowie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Wrocławskiego. Placówka ta ma powstać jako wspólne przedsięwzięcie dwóch podmiotów: samorządowego (Gmina i Miasto Odolanów) i akademickiego (Uniwersytet Wrocławski).

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania w Odolanowie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Wrocławskiego.
fot. Magdalena Marcula/UWr/CC BY 2.0. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania w Odolanowie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Wrocławskiego

Z Centrum współpracować będą także uczeni z innych oprócz UWr wiodących ośrodków naukowych, którzy swym doświadczeniem i dorobkiem naukowym wesprą działalność odolanowskiej placówki badawczej. Siedzibą Centrum ma stać się wyremontowany budynek kościoła poewangelickiego.

W uroczystości udział wzięli także inni przedstawiciele samorządu odolanowskiego z przewodniczącym Rady GiM Janem Prokopem na czele.

Rok temu delegacja władz Odolanowa goszcząc u Rektora naszego Uniwersytetu zwróciła się z prośbą o powołanie w Odolanowie naukowej placówki. Inicjatywa ta spotkała się z przychylnością władz Uniwersytetu Wrocławskiego. Poczyniono też stosowne przygotowania, które po wielu bilateralnych rozmowach przedstawicieli UWr i władz Odolanowa zakończyły się podpisaniem Listu intencyjnego.

Gmina i Miasto Odolanów (obszar 136 km²), które zamieszkuje prawie 15 tyś. mieszkańców, leży w powiecie ostrowskim, w Południowej Wielkopolsce, na terenie Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”.

Doskonałe położenie w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, dogodne połączenia komunikacyjne z dużymi miastami (Wrocławiem, Poznaniem i Kaliszem), bogata przeszłość i teraźniejszość sprawiają, że Gmina Odolanów stanowi istotny punkt na mapie Polski.

Obecnie w skład gminy wchodzą: miasto Odolanów i 16 wsi sołeckich.

Gmina i Miasto Odolanów utrzymuje ożywione kontakty z sześcioma miastami partnerskimi: Heringen Helme, Heringen Werra (Niemcy), La Meziere (Francja), Saulkrasti (Łotwa), Nieśwież (Białoruś) oraz Martvili (Gruzja).

Początki Odolanowa datuje się na XII w. W 1301 r. wznosił się tu już murowany zamek. Rozwój Odolanowa przypada na wiek XV, czyli czasy panowania Władysława Jagiełły, który w dokumencie z 1403 roku uwalnia miasto od podatków celnych i kontrybucji. Tę datę uznaje się za symboliczny moment powstania Odolanowa. Od połowy XVIII wieku miasto przeżywa gospodarcze ożywienie. Z tych czasów pochodzą trzy odolanowskie świątynie: zbór ewangelicki i dwa kościoły katolickie. Szybkiego rozwoju miasta nie wyhamował dokonany w 1793 roku II rozbiór Polski. Odolanów, odliczając czasy Księstwa Warszawskiego, był do 1918 roku pod zaborem pruskim. Miasto przez te lata było siedzibą powiatu odolanowskiego. Było to miasto wielokulturowe i wieloreligijne. Obok siebie mieszkali katolicy, ewangelicy i żydzi. Wiek XIX był okresem rozkwitu miasta mającego charakter rolniczo-rzemieślniczy. W 1909 roku miasto miało już linię kolejową. Po II wojnie istotne zmiany w mieście nastąpiły z chwilą odkrycia złóż gazu ziemnego i wybudowania Zakładu Odazotowania Gazu Ziemnego na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Oddział PGNiG w Odolanowie zajmuje się kriogenicznym przetwarzaniem gazu ziemnego zaazotowanego na gaz wysokometanowy połączonym z odzyskiem helu. W Odolanowie działa Zakład Fizyki Niskich Temperatur Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, którego pracownicy od 1985 r. organizują Warsztaty Naukowe Lato.

Do najciekawszych atrakcji Ziemi Odolanowskiej należą m.in.: drewniany kościół p.w. św. Barbary w Odolanowie – Górce z 1784r.; późnobarokowy kościół p.w. św. Marcina w Odolanowie wybudowany w latach 1790-1794; dawny kościół ewangelicki (wybudowany w latach 1775-1780); synagoga z 1835 roku; neogotycki ratusz (1898-1899); cmentarzysko kultury przedłużyckiej z lat 1550-1300 p.n.e. (kurhany w Gliśnicy); Park Natury, w którym znajdują się m.in. obserwatorium astronomiczne, zegar słoneczny, Aleja Polskich Noblistów.

Na terenie Odolanowa, przy drogach i historycznych budynkach podziwiać można wiele majestatycznych a zarazem pomnikowych dębów, niepowtarzalne aleje lipowe, które świadczą zarówno o historii i aspiracjach miasta, jego gospodarzach, jak i o samej pozycji miasta.

Opracowano na podstawie: www.odolanow.pl, broszury Ziemia Odolanowska w roku 2017 wydana na zlecenie Urzędu GIM Odolanów

Łukasz Krzyszczuk

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

30 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 13 Gru 2018