Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka / Wydarzenia

Naukowcy o skutkach zanieczyszczeń

Zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12-14 czerwca.

Stan środowiska wpływa bezpośrednio na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Według danych WHO około 20 proc. wszystkich zgonów w Europie spowodowana jest czynnikami środowiskowymi. Szczególną rolę odgrywają wysokie stężenia zanieczyszczeń, przede wszystkim pyłu zawieszonego: PM10 i PM2.5 oraz benzo(α)pirenu.

Pomimo obserwowanej w ostatnich latach poprawy jakości powietrza, poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w Polsce jest wciąż jednym z najwyższych w Europie. Dotyczy to szczególnie miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych, m.in. w województwach małopolskim, dolnośląskim i górnośląskim. Główny udział w emisji mają zanieczyszczenia emitowane z sektora komunalno-bytowego, w tym pochodzące z indywidualnych systemów grzewczych, jak również zanieczyszczenia pochodzące z transportu (tzw. niska emisja). Na zdrowie człowieka wpływają również warunki biometeorologiczne, np. coraz częstsze w ostatnich latach fale upałów, które są szczególnie dotkliwe na obszarach miejskich.

Zanieczyszczenie środowiska i niekorzystne warunki biometeorologiczne przyczyniają się do pogorszenia jakości życia, zwiększenia ryzyka zdrowotnego, związanego zwłaszcza z chorobami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, przez co są ważnym problemem społecznym.

W reakcji na powyższe problemy powstało wiele inicjatyw skupionych wokół poprawy jakości powietrza, których głównym celem jest poprawa świadomości ekologicznej oraz zwiększenie dostępu do wiarygodnych i kompleksowych informacji na ten temat. Jest to dobra podstawa do dalszych działań prowadzących do poprawy jakości życia w zagrożonych regionach. Takim projektem jest LIFE-APIS/PL, którego celem jest przygotowanie systemu informowania o jakości powietrza oraz ostrzegania o przekroczeniach stężeń zanieczyszczeń na obszarze Dolnego Śląska.

II Konferencja Naukowa „Jakość powietrza a zdrowie” w Centrum Historii Zajezdnia (ul. Grabiszyńska 184) rozpocznie się 12 czerwca i potrwa trzy dni. Szczegółowe informacje, przykładowe zagadnienia oraz pełen program imprezy znajdują się na stronie poświęconej wydarzeniu.

Dodane przez: Michał Raińczuk

9 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 13 Cze 2017