Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Naukowcy publikują w ramach IDUB – prof. Adam Pawłowski

Środki, które można pozyskać w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza pozwalają naukowcom z Uniwersytetu Wrocławskiego na uzyskanie szerokiego wsparcia, dotyczącego ich publikacji. Przedstawiamy Państwu autorów, którzy takie wsparcie otrzymali. Dzisiaj tą osobą jest profesor Adam Pawłowski.

Prof. Adam Pawłowski ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, 1985) i na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Filologiczny, kierunek filologia romańska, 1989). Stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych (lingwistyka kwantytatywna) uzyskał w 1996 roku na Uniwersytecie w Lozannie, doktora habilitowanego w roku 2002 na Uniwersytecie Warszawskim, a profesorem tytularnym został w 2012 roku. Jest autorem lub współautorem ponad stu artykułów naukowych i kilku monografii. Współpracuje też aktywnie z konsorcjami badawczymi CLARIN-PL (technologia języka) i DARIAH-PL (humanistyka cyfrowa). Od początku swojej kariery zawodowej pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zainteresowania naukowe prof. Pawłowskiego obejmują obecnie humanistykę cyfrową ze szczególnym uwzględnieniem lingwistyki korpusowej, NLP i metod ilościowych oraz współczesną politykę językową, w ramach której prof. Pawłowski zajmuje się różnymi aspektami promocji i ekonomiki polszczyzny.

Prof. Adam Pawłowski przy regałach jezdnych w bibliotece.
Prof. Adam Pawłowski, fot. D. Hull/UWr/CC BY-NC 2.0

Tom „Language and Text. Data, Models, Information and Applications”(200 punktów, współfinansowana w ramach IDUB), którego współredaktorem jest prof. Adam Pawłowski, ukazała się w prestiżowym wydawnictwie John Benjamins, w serii Current Issues in Linguistic Theory. Prace nad tym wydawnictwem rozpoczęły się po międzynarodowej, dziesiątej konferencji lingwistyki kwantytatywnej QUALICO 2018, zorganizowanej we Wrocławiu przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i Instytut Matematyczny UWr. Treść tomu ukazuje zmiany, jakie zachodzą w ilościowych badaniach języka. Choć tradycyjne kierunki, takie jak stylometria czy badanie statystycznych praw języka, są nadal rozwijane, pojawiają się nowe nurty badań. Na poziomie danych uwidacznia się to w korzystaniu z coraz większych korpusów tekstów. Następuje też powolny zanik ilościowych badań literatury, którą zastępują teksty użytkowe oraz zapisy mediów społecznościowych. Zmiany widoczne są również w metodologii, gdzie stosuje się złożone algorytmy analizy danych.

Więcej informacji o IDUB na stronie.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

2 sie 2022

ostatnia modyfikacja: 2 sie 2022