Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

30 kreatywnych wrocławian – dwóch z UWr!

W poniedziałek wieczorem poznaliśmy kolejnych 30 Kreatywnych Wrocławia! Ludzi wybitnych w tym, co robią, społeczników, artystów, naukowców, przedsiębiorców, ludzi aktywnych zawsze i wszędzie, którzy mimo przeciwności i pandemii wciąż działają na rzecz innych, na rzecz naszego miasta. Wśród 30 nagrodzonych znaleźli się też wrocławianie związani z Uniwersytetem Wrocławskim – prof. Piotr Chruszczewski oraz dr hab. Mateusz Strzelecki.

W Konkursie 30 Kreatywnych Wrocławian organizowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, portal wroclaw.pl i Miasto Wrocław, to mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta sami zgłaszali kandydatów do tej najbardziej znanej w naszym mieście nagrody. Laureatów w czterech kategoriach: Nauka, Biznes, Kultura/Sztuka/Dizajn i Społeczeństwo/Miasto wybrała zaś kapituła Konkursu. Jesteśmy bardzo dumni z naszych naukowców, którzy zostali laureatami tego konkursu i ogromnie gratulujemy!

– Wierzę, że doczekamy się naukowego Nobla dla wrocławianina. Mamy na uczelni mnóstwo młodych, zdolnych, ambitnych, pracowitych ludzi. Naszą rolą jest stworzenie im warunków do dynamicznego rozwoju. Kilka lat temu wziąłem udział w wykładzie i w rozmowie z prof. Kennethem Arrowem, noblistą z zakresu ekonomii. Przez jego ręce przeszło kolejnych kilku noblistów, którym w jakiś sposób pomógł. Zapytałem, jak się wychowuje noblistę. Odpowiedział: „To bardzo proste. Musisz zapewnić takiej osobie zrozumienie – cokolwiek by robiła – i dać wszystko, czym dysponujesz, żeby się rozwijała, i nie przeszkadzać”. – Profesor Kenneth Arrow jest jednym z moich guru. Robię, co mogę, staram się wspierać wszystkimi środkami, jakie mam i nie przeszkadzam – mówi prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, laureat Nagrody w konkursie 30 Kreatywnych Wrocławia 2020. Pan Profesor Nagrodę otrzymał za swoją działalność na rzecz studentów i studentek z Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Indywidualne Studia Międzyobszarowe są unikatowym kierunkiem studiów, który pozwala rozwijać się młodym osobom o szerokich zainteresowaniach, nie tylko skupionych na jednej dziedzinie nauki. Tam można studiować zarówno filologię jak i biologię czy fizykę. Każdy student, każda studentka na tym kierunku ma swojego tutora, opiekuna, który prowadzi przez te studia i pomaga w całym procesie. Ulubioną dewizą prof. Piotra Chruszczewskiego jest „The sky is the limit!”.

Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski – anglista i amerykanista specjalizujący się w językoznawstwie antropologicznym, w tym w badaniach nad tekstem, przekładem, pismem i językiem. Dyrektor Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego; przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Komisji Fulbrighta; Fundacji Kościuszkowskiej; Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Studiował i prowadził badania w wielu ośrodkach naukowych (m.in.: UCLA; UCSD; UCSG; Stanford University; the British Library [for research inspiration, and enjoyment]; University College, London). Redaktor czterech periodyków naukowych (Academic Journal of Modern Philology; Styles of Communication; Półrocznik Językoznawczy TERTIUM; Studia Anglica Resoviensia), pomysłodawca i organizator cyklicznej międzynarodowej serii konferencji naukowych pt. Languages in Contact. Wypromował ponad 200 magistrów filologii angielskiej oraz 13 doktorów nauk humanistycznych.

Więcej o profesorze Chruszczewskim, laureacie w konkursie 30 Kreatywnych Wrocławia przeczytacie tutaj.

prof. Chruszczewski
fot.wroclaw.pl

Drugim laureatem statuetki 30 Kreatywnych Wrocławia jest dr hab. Mateusz Strzelecki, geograf – polarnik, który badania na Svalbardzie, Grenlandii, Islandii, wyspach Skandynawii i Antarktyki. Ma tylko 36 lat! Od od kilku lat kierownikiem naukowej Stacji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie, tzw. „Baranówki”, która w przyszłym roku obchodzić będzie 50. rocznicę powstania. Od kilkunastu lat obserwuje jak gwałtowne zmiany zachodzą w zlodowaconych krajobrazach Arktyki i Antarktyki w reakcji na ocieplający się klimat. Naukowiec przekonuje, że wiedza zdobyta za kołem polarnym pozwala przewidzieć zmiany klimatu w innych szerokościach geograficznych.

Dr hab. Mateusz Strzelecki tytuł doktora zdobył na Uniwersytecie w Durham, pracował naukowo w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemczech. Jest liderem polskich zespołów badawczych ds. ewolucji wybrzeży i paraglacjalnej transformacji krajobrazu w Wysokiej Arktyce, a także najmłodszym członkiem Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. Prowadził badania na Svalbardzie, Grenlandii, Islandii, wyspach Skandynawii i Antarktyki oraz w Kanadzie. Na UWr realizował projekty dla Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat Nagrody Naukowej Polityki. Celem jego badań jest ustalenie, w jaki sposób zmiany klimatyczne przekształcają wybrzeża polarne i zagrażają istniejącym w tych wyjątkowo wrażliwych strefach skupiskom ludności oraz zachodzącym przemianom społeczno-gospodarczym. Prywatnie republikanin i tata czwórki dzieci.

Więcej o dr. Strzeleckim przeczytacie tutaj.

dr Strzelecki
Fot. Magdalena Marcula UWr.

Dodane przez: Agata Sałamaj

14 Gru 2020

ostatnia modyfikacja: 15 Gru 2020