Strona używa plików cookies więcej

Dbaj o prywatność swoją i innych!

Pamiętaj, żeby nie upubliczniać danych innych osób, np. na „screenach” wiadomości napisanych do Ciebie na prywatną skrzynkę. Uważaj, gdy publikujesz takie zrzuty ekranu, np. dokumentów. Czasem możesz nie zauważyć, że znajdują się tam Twoje dane. Z kolei ujawnienie cudzych informacji wrażliwych potrafi szybko podpaść pod RODO. Co może być bardzo kosztowne. Więc czasem dla Twojego dobra taki wpis zawierający „wrażliwe informacje” ukryjemy prosząc o szybką redakcję posta.