Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Nauka

Nie dostałeś się do akademika? Możesz złożyć odwołanie

Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w wyznaczonym terminie, a nie otrzymały miejsca w DS,  mogą odwołać się poprzez przesłanie drogą elektroniczną podania wraz z uzasadnieniem (w przypadku powołania się na problemy zdrowotne wraz z dokumentacją medyczną).

Odwołania należy przesłać na adres Działu Spraw Studenckich e-mailem: sprawystudenckie@uwr.edu.pl do 19 sierpnia 2022 r. Odwołania będą rozpatrzone w terminie 5-10 września br. Miejsca w DS otrzymały osoby których dochód netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie nie przekroczył 1.900,zł (słownie jeden tysiąc dziewięćset złotych ).

Listy przyjętych do akademików możesz znaleźć tutaj.

Dodane przez: Agata Mitek

5 sie 2022

ostatnia modyfikacja: 5 sie 2022