Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Ludzie / Pracownicy / Studenci / Wydarzenia

Światowy Dzień Walki z Depresją – Poradnia Psychologiczna UWr

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji przypominamy o działalności naszej Poradni Psychologicznej UWr, która przyjmuje studentów i doktorantów z orzeczeniem niepełnosprawności oraz studentów i doktorantów z problemami emocjonalnymi, którzy doświadczyli sytuacji trudnych i kryzysowych. Podczas pandemii i towarzyszących jej zmian społecznych i ekonomicznych z pomocy uczelnianych psychologów korzysta coraz więcej osób.

Poradnia Psychologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego od 2017 roku udziela wsparcia i pomocy w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, rozpoznawania problemów psychologicznych i ustalania form pomocy. W okresie zagrożenia epidemicznego lub innych sytuacjach kryzysowych konsultacje psychologiczne mogą być prowadzone także zdalnie.

– Kontakt psychologiczny poprzez Internet zyskał akceptację naszych studentów i przebiega od kwietnia bardzo sprawnie. Dzięki temu zapewniamy pomoc wielu studentom, szczególnie tym, którzy na czas nauki zdalnej wyjechali z Wrocławia do domów rodzinnych. W minionym roku akademickim w poradni odbyło się 120 konsultacji. Kryzys związany z pandemią i jej skutkami sprawił, że zainteresowanie wsparciem psychologicznym jest dziś zdecydowanie większe, niż dotychczas – mówi dr Alina Czapiga.

Poradnia Psychologiczna UWr przyjmuje studentów i doktorantów z orzeczeniem niepełnosprawności oraz studentów i doktorantów z problemami emocjonalnymi, którzy doświadczyli sytuacji trudnych i kryzysowych.

Z pomocy poradni korzystają osoby, które doświadczają trudności w relacjach społecznych, u których dominują negatywne stany emocjonalne. Poradnia pomaga osobom, które mają problemy decyzyjne, doświadczyły kryzysu emocjonalnego, czasem o cechach traumy; mają niskie poczucie własnej wartości i nieadekwatną samoocenę. Niektórzy są wręcz „wrogo” nastawieni do siebie, mają konstytucjonalnie uwarunkowaną nadwrażliwość i podatność na zranienia.

Takie stany i problemy emocjonalne oraz przeżycia wpływają na studia i pracę zawodową. Są wśród nich studenci (w tym ci, którzy posiadają orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności ruchowej, sensorycznej, psychicznej, a także studenci- obcokrajowcy), pracownicy naukowo-dydaktyczni doświadczający problemowych sytuacji, które utrudniały prowadzenie zajęć (konflikty, zachowania agresywne, kryzysy psychiczne na zajęciach etc.), a także asystenci osób z niepełnosprawnością. W tym roku akademickim osobom, które pełnią rolę asystentów dydaktycznych osób z niepełnosprawnością, służymy dodatkowym wsparciem w postaci superwizji psychologów, co pomoże asystentom lepiej radzić sobie z ich trudnymi, choć satysfakcjonującymi zadaniami.

Poradnia zapewnia poufny charakter konsultacji. Wszystkich studentów, doktorantów i pracowników UWr, poszukujących konsultacji psychologicznej, zapraszamy do naszej poradni. Wsparcie jest realizowane w formie indywidualnych konsultacji, na które można zarejestrować się poprzez e-mail na adres psychologa prowadzącego poradnię, doc. Aliny Czapigi: alina.czapiga@uwr.edu.pl.

Dodane przez: Aleksandra Draus

10 Lis 2020

ostatnia modyfikacja: 24 Lut 2021