Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka

Nie tylko sądy, czyli Prawo jest wśród nas

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, członkowie Koła Naukowego Doktryn Politycznych i Prawnych, zorganizowali cykl niezwykle interesujących wydarzeń naukowych „Prawo jest wśród nas/Law is all around me”.

Dzięki otrzymaniu nagrody specjalnej Samorządu Studentów UWr, grantu BNY Mellon oraz wsparciu ze strony władz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Koło Doktryn Politycznych i Prawnych mogło przygotować cykl sześciu seminariów popularyzujących naukę „Prawo jest wśród nas/Law is all around me”. Organizatorzy starali się pokazać szerokiej publiczności, że prawo to nie tylko sądy, trybunały, długie i skomplikowane przepisy czy niezrozumiale wypowiadające się osoby w togach. Choć mogłoby wydawać się inaczej, w rzeczywistości prawo przenika się z wieloma różnymi dyscyplinami, które kształtuje – i przez które jest kształtowane. Celem serii interdyscyplinarnych spotkań naukowych było ukazanie, że prawo, polityka, społeczeństwo, kultura, pamięć to mocno powiązane ze sobą obszary dociekań naukowych. Cykl był kontynuacją zakończonego sukcesem, zorganizowanego przez Koło Doktryn Politycznych i Prawnych, seminarium naukowego „Prawo jest wśród nas: Prawo a komiks/Law is all around me: Law and Comics”, które odbyło się w dniach 13-14 marca ubiegłego roku.

Pierwsze spotkanie – „Prawo jest wśród nas: Prawo a (sub)kultura/Law is all around me: Law and (Sub)Cultures” – odbyło się w dniach 10-11 października. Gościem specjalnym był mgr Vitor Stegmann-Dieter, wykładający na Uniwersytecie w Kurytybie, University of Kent i Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie, który bada prawa i zasady regulujące subkulturę gangów w więzieniach w Ameryce Łacińskiej i USA. Ponadto analizuje prawo penitencjarne z filozoficzno-socjologicznego punktu widzenia. Jego dwie prelekcje, były komentowane przez pracowników naukowych naszej Alma Mater.

Drugie spotkanie nosiło tytuł „Prawo a korporacje międzynarodowe/Law and the International Corporations” i poświęcone było wzajemnym relacjom pomiędzy tymi dziedzinami. Spotkanie było prowadzone przez pracowników BNY Mellon Bank.

Kolejne wydarzenie naukowe miało miejsce w dniach 3-4 listopada. To międzynarodowe seminarium naukowe dotyczyło kwestii: „Prawo a Europa/Law is all around me: Law and Europe”. Gościem specjalnym był doktor David Yuratich z Royal Holloway, University of London, ekspert z zakresu brytyjskiego prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego. Ponadto zajmuje się on przenikaniem prawa i kultury popularnej, którą często wykorzystuje do wyjaśniania zagadnień prawnych. Jego prelekcje były urozmaicone wystąpieniem doktora Rafała Mańko z Uniwersytetu Amsterdamskiego i innych zaproszonych gości.

Z kolei czwarte seminarium, które odbyło się w dniach 24-25 listopada,nosiło tytuł „Prawo a myśl polityczna i prawna/ Law and Political and Legal Thought”, a gościem specjalnym był jeden z najbardziej znanych brytyjskich filozofów prawa, profesor Stephen Connelly z Warwick University. Prelegent w niezwykle sugestywny i inspirujący sposób starał się pokazać związki występujące pomiędzy filozofią prawa a prawem finansowym – i nie tylko. Wykład spotkał się z żywą reakcją publiczności, a zakończyła go długotrwała dyskusja na temat prawa natury i jego związków z ekonomią. W drugiej części seminarium prof. Mirosław Sadowski wygłosił wykład „Prawo islamu dla początkujących/Islamic Law for Beginners”.

Piąte wydarzenie naukowe z cyklu – „Prawo jest wśród nas: Prawo a przeszłość i teraźniejszość/Law is all around me: Law – Past and the Present” – miało miejsce w dniach 6-7 grudnia. Gościem specjalnym był doktor Simon Lavis z Open University w Milton Keynes, który analizuje związki prawa z przeszłością, przede wszystkim z szeroko pojętą historią, na poziomie teoretycznym. W swoich dwóch referatach pokazał, w jaki sposób przeszłość wpływa na kształt prawa, a także w jaki sposób prawo wpływa na nasze postrzeganie przeszłości.

Szóste seminarium – „Prawo, Kultura, Własność/Law is all around me: Law, Culture, Property”, odbyło się w dniach 14-15 grudnia. Gościem specjalnym był doktor Hano Ernst z Uniwersytetu w Zagrzebiu, który zajmuje się zagadnieniami prawnymi międzynarodowego przemytu dóbr kultury. Jest także znawcą prawa rzeczowego. W swoich dwóch referatach nie tylko pokazał niebezpieczeństwa grożące dziedzictwu kulturalnemu w dwudziestym pierwszym wieku, ale także starał się wytłumaczyć, dlaczego w ogóle powinno być ono chronione i co to właściwie oznacza, że jest ono jednocześnie lokalnym i globalnym dobrem wspólnym.

Wydaje się, że dzięki wypracowanej przez Koło Doktryn Politycznych i Prawnych formule można było pokazać nowatorskie, interdyscyplinarne spojrzenie na prawo oraz inne dyscypliny, o których mówili zaproszeni goście. Wśród uczestników kolejnych spotkań znaleźli się nie tylko studenci i doktoranci prawa, ale także politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii, kulturoznawstwa, historii, historii sztuki, anglistyki, a także studenci Akademii Sztuk Pięknych i Politechniki Wrocławskiej oraz licealiści. Wielu z uczestników seminariów naukowych to studenci, którzy uczą się na naszym Uniwersytecie w ramach programu Erasmus i po raz pierwszy mogli brać udział w wydarzeniach naukowych nie będących wykładami kursowymi, warto bowiem wiedzieć, że wszystkie seminaria odbywały się w języku angielskim.

Miejmy nadzieję, że ta unikalna inicjatywa zapoczątkowana przez studentów Koła Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii: Kamila Gawła, Tomasza Modrzejewskiego, Mirosława Sadowskiego i Krzysztofa Stróżyńskiego, łącząca finansowe wsparcie nauki przez wielki biznes – w tym miejscu chciałbym gorąco podziękować za wsparcie BNY Mellon Bank, naszemu sponsorowi – będzie kontynuowana w przyszłości.

Dodane przez: Mirosław Sadowski

23 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 7 Lut 2018