Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka

Nietoperze pod nadzorem kolei …

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wykonał ekspertyzę dotyczącą oddziaływania linii kolejowych na nietoperze na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Pomysłodawcy i koordynatorzy projektu Joanna Furmankiewicz i Marcin Pakuła podjęli próbę wypełnienia luki w wiedzy dot. oddziaływania inwestycji kolejowych na nietoperze, w przeddzień rozpoczęcia największych od dziesięcioleci inwestycji kolejowych. Połączenie naukowego i praktycznego podejścia do ochrony przyrody wyszło naprzeciw potrzebom PKP PLK.

Badania zachowań nietoperzy na liniach kolejowych prowadzone były przez 6 miesięcy w ponad 20 obszarach badawczych w całej Polsce. Dzięki zastosowaniu detektorów ultradźwiękowych, kamery termowizyjnej i psa tropiącego wykazano, że co najmniej 13 gatunków nietoperzy powszechnie wykorzystuje obiekty kolejowe, w tym mosty i przepusty. Najczęściej służą im one jako dzienne schronienia. Linie kolejowe są dla nietoperzy szlakiem migracji – wędrują wzdłuż sieci trakcyjnej oraz pasów zieleni powstałych w pobliżu linii. Ssaki te jednak bardzo rzadko poruszają się w strefie znajdującej się poniżej trakcji, w której poruszają się pociągi. Sieć trakcyjna jest elementem wymuszającym podwyższenie pułapu przelotu przez nietoperze podczas lotu w poprzek linii. Dzięki temu ryzyko kolizji ssaków z pociągami jest niewielkie i nie ma zauważalnego wpływu na populacje występujących w Polsce gatunków.

Było to jedno z pierwszych tego typu opracowań w Polsce, zarówno pod względem tematyki, jak i współpracy jednostki naukowej z instytucją wykonującą szereg inwestycji na swoim obszarze, które mogą oddziaływać na środowisko. Rozwój infrastruktury rzadko idzie w parze z interesami ochrony przyrody. Z tego względu cieszy nas, że PKP PLK zgodziło się przygotować i sfinansować tego typu badania. Ekspertyza ma zastosowanie praktyczne, gdyż jej wyniki już od kilku miesięcy są wykorzystywane w przygotowywaniu dokumentacji środowiskowych dla prowadzonych przez PKP PLK inwestycji (m. in. modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych). Więcej informacji można uzyskać na stronach PKP PLK.

Dodane przez: Agata Sałamaj

14 Lip 2017

ostatnia modyfikacja: 8 Sie 2017