Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Nowa Rada Uniwersytetu Wrocławskiego

Wybrano nowych członków i członkinie Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. Ważne i znaczące postaci ze środowiska naukowego i biznesu wskażą kierunek rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na następne lata.

29 grudnia 2020 r. podczas posiedzenia Senat UWr wybrał nową Radę UWr na kadencję 2021-2024.

W Radzie UWr zasiądą ze wspólnoty akademickiej: dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr (Instytut Archeologii), prof. Bogusław Pawłowski (Katedra Biologii Człowieka), dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr (Instytut Psychologii), prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (Zakład Mikrobiologii Molekularnej). Członkiem Rady został także Patryk Korolko, jako przewodniczący Samorządu Studentów UWr.

Spoza wspólnoty akademickiej członkami Rady zostali: Krzysztof Domarecki, dr Rafał Dutkiewicz, Wojciech Hann i Krzysztof Przybylski.

Rada, obok rektora i senatu, jest najważniejszym organem uczelni. Do jej zadań należy opiniowanie strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie zarządzania uczelnią i wskazywanie kandydatów na rektora. Rada monitoruje także gospodarkę finansową uczelni.

Dodane przez: Agata Kreska

29 gru 2020

ostatnia modyfikacja: 29 gru 2020