Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Studenci / Wydarzenia

Nowa usługa bezpośrednich płatności internetowych na UWr

W roku akademickim 2017/2018 studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego – jako pierwsi wśród uczelni zrzeszonych w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji – będą mogli skorzystać z usługi Paybynet, dokonując płatności za usługi edukacyjne.

Paybynet to system płatności internetowych oferowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., który został oparty na infrastrukturze międzybankowego systemu rozliczeń ELIXIR. Zapewnia on realizację płatności w schemacie bezpośredniego przelewu (w trybie: 24/7/365) z potwierdzeniem, w postaci 1 PŁATNOŚĆ = 1 PRZELEW, bez udziału pośredników, czyli bezpośrednio z konta bankowego studenta na rachunek bankowy uczelni (indywidualne konto bankowe studenta przypisane w systemie USOS – Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów). Korzystający z usługi Paybynet studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów.

Użytkownicy USOSweb mogą sprawdzić, jakie należności zostały naliczone przez dziekanat. Następnie, wybierając opcję „zapłać online – Paybynet” oraz ikonę swojego banku, zostaną przekierowani bezpośrednio na stronę z przelewem. Wszystkie niezbędne dane do przelewu – a więc: nazwa odbiorcy, rachunek odbiorcy, kwota transakcji, tytuł – zostaną automatycznie wypełnione. Pozostanie jedynie wprowadzić kod jednorazowy i zatwierdzić wykonanie przelewu.

– Wierzymy, że tak uproszczona i przyjazna forma dokonywania płatności elektronicznych pomoże studentom oraz doktorantom w terminowym regulowaniu należności finansowych wobec uczelni i jednocześnie wyeliminuje dość często zdarzające się dotychczas błędy – mówi prof. dr hab. Robert Olkiewicz, dyrektor ds. informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodane przez: Michał Raińczuk

13 Wrz 2017

ostatnia modyfikacja: 13 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.