Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Nowe legitymacje dla naukowców UWr

Zakodujesz na niej kartę Urbancard. To będzie nowa karta biblioteczna, dzięki niej dostaniesz ulgę na przejazd autobusem czy pociągiem, a nawet po integracji systemu wejdziesz do laboratorium. Uniwersytet Wrocławski wprowadza nowe legitymacje służbowe dla pracowników naukowych. Warto ją mieć – jeśli czeka nas ponowny lockdown. Choćby po to, by potwierdzić miejsce zatrudnienia np. w czasie drogi do pracy. 

Legitymacje mają studenci, teraz podobne otrzymają też pracownicy naukowi. Legitymacja wydawana jest na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Wrocławskiem. Wniosek znajdziesz na dole tego tekstu w załączniku. Warunkiem wydania legitymacji jest przesłanie na adres kadry@uwr.edu.pl podpisanego wniosku oraz załączenie aktualnego zdjęcia, spełniającego wymogi zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu.

Zdjęcie musi więc być kolorowe, w formacje jpg, mieć rozmiar nie mniejszy niż 300×375 pikseli; a rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi. Nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: <imię>_<nazwisko>.jpg np.: jan_nowak.jpg

Szczegółowe informacje dotyczące zdjęć dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu3.

Jeśli tylko zdjęcie jest zgodne z wymaganiami i wniosek jest poprawny – po dwóch tygodniach gotową legitymację służbową można odebrać w dziale spraw pracowniczych.

I najważniejsze: legitymacja nie tylko poświadcza status nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Wrocławskim. Na legitymacji będzie można zakodować bilet UrbanCard, przypomnijmy, że od przyszłego roku podrożeją bilety jednorazowe na komunikację miejską we Wrocławiu, natomiast dla osób rozliczających podatki we Wrocławiu i korzystających z biletów okresowych opłaty się nie zmienią. Legitymacja jest też podstawą do otrzymania 33% ulgi przy przejazdach koleją w pociągach osobowych oraz autobusami w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

Karta ma wbudowanego chipa może pełnić funkcję karty bibliotecznej upoważniającej do korzystania z usług bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego lub Biblioteki Uniwersyteckiej.

rektor wiszewski pokazuje swoja legitymację

Dodane przez: Tomasz Sikora

5 lis 2020

ostatnia modyfikacja: 18 maja 2021