Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Wydarzenia

Nowe publikacje muzykologiczne

Studencka publikacja i eseje dźwiękowe o ekologii to dwie nowości wydawnicze powstałe w Instytucie Muzykologii UWr. Pierwsza to przygotowany przez studentów zbiór recenzji „Czytane na ostro”, który powstał w ramach zajęć z dziennikarstwa muzycznego i obejmuje szeroki wachlarz opinii na różnorodne tematy. Wśród nich znajdziemy portrety wybitnych postaci muzyki współczesnej i sztuki dźwięku, meandry polskiej sceny muzyki rozrywkowej – od Andrzeja Zauchy po twórczość Agnieszki Osieckiej, a także wyspecjalizowane zagadnienia pedagogiki muzycznej. Z pozycją można się zapoznać na stronie Instytutu Muzykologii.

Studenci i pracownicy muzykologii wzięli też udział w przygotowaniu numeru „Glissanda” w formacie audio papers poświęconego ekologii dźwiękowej. Idea życia proekologicznego przestała być modą intelektualistów czy kontestatorów, a staje się koniecznością dnia codziennego. Czy jednak zmiany te dotyczą także ekologii dźwiękowej? Warto dziś zadać pytania, które konfrontują globalne problemy ochrony środowiska z ekologicznym myśleniem o dźwięku. Czy i w jaki sposób wpisuje się ono we współczesne konteksty nauki, sztuki, w działania polityczne i społeczne? I czym mogłaby być w przyszłości? Audio papers to audialne formy tekstu naukowego. Formy o hybrydowym charakterze – audialnym, audialno-tekstualnym, audialno-wizualnym oraz esejów, wywiadów, rozpraw, analiz, tekstów narracyjno-fabularnych, poezji, manifestów, reportaży i innych. Z całości można skorzystać na stronie.

Zapraszamy na fascynujące studia muzykologiczne:

Dodane przez: Agata Kreska

5 lip 2021

ostatnia modyfikacja: 5 lip 2021