Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Ludzie / Nauka / Studenci

Nowe studia podyplomowe!

Zapraszamy na nasze nowe studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera skierowane do osób z wykształceniem wyższym, co najmniej licencjackim, które w swoim życiu zawodowym pracują (lub planują pracę) nad różnego rodzaju zjawiskami dźwiękowymi. Szczególnie studia przeznaczone są dla: muzykologów, kulturoznawców i antropologów kultury, krytyków muzycznych i filmowych, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, animatorów kultury, kuratorów muzealnych, muzykoterapeutów, muzyków, dziennikarzy, przewodników miejskich, inżynierów i reżyserów dźwięku, urbanistów, marketingowców i osób z branży PR, osób zainteresowanych problematyką dźwięków i audiosfery.

Co oferujemy?

 • zajęcia z wykładowcami, wśród których znajdują się zarówno wybitni naukowcy-specjaliści z zakresu badań nad dźwiękiem i audiosferą, jak i praktycy, którzy na co dzień wykorzystują dźwięk w swojej pracy zawodowej;
 • współpracę dydaktyczną i możliwość realizacji projektów z wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA);
 • uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego na Uniwersytecie Wrocławskim (wykłady w ramach Lekcji słuchania, warsztaty, spotkania dyskusyjne, konferencje naukowe);
 • możliwość publikacji projektów, prezentacji audio-wideo, prac dyplomowych wykonanych w czasie trwania studiów w czasopiśmie „Audiosfera. Koncepcje – badania – praktyki”;
 • możliwość współkreowania mapy dźwiękowej Wrocławia oraz współtworzenia archiwum dźwiękowego Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego.

Uczestnicy w czasie studiów:

 • poznają różne gatunki muzyki i inne praktyki artystyczne z punktu widzenia związków z audiosferą i dźwiękami nie-muzycznymi;
 • poznają współczesne problemy urbanistyczne związane z zagadnieniem sound artu, hałasu/ciszy i projektowania przestrzeni;
 • będą projektować trasy spacerów dźwięków oraz poznają swoistość turystyki dźwiękowej;
 • będą realizować nagrania terenowe;
 • nauczą się obsługiwać sprzęt nagrywający oraz oprogramowanie do edycji i archiwizacji dźwięku;
 • nauczą się jak wykorzystać dźwięk w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych i terapeutycznych;
 • zdobędą umiejętności w zakresie posługiwania się dźwiękiem w przedsięwzięciach businessowych i reklamowych;
 • poznają perspektywy ochrony dźwięku jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz podstawy prawne w dziedzinie praw autorskich;
 • uświadomią sobie złożoność i wieloaspektowość zagadnień związanych z dźwiękiem i audiosferą;
 • nauczą się mówić, dyskutować oraz pisać na temat dźwięków i audiosfery.

Kierownik Studiów Podyplomowych: prof. dr hab. Bożena Muszkalska

Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych to październik 2017 r. Studia trwają dwa semestry, po 105 godzin zajęć dydaktycznych w każdym z nich. Odpłatność za studia wynosi 1000 złotych za jeden semestr nauki.

Rekrutacja trwa do 20.10.2017!

Kontakt: Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław, tel. (71) 375 20 99,(+48)789 393 116, e-mail: studia.audiosfera@uwr.edu.pl

Zapraszamy też do zapoznania się z naszą pełną ofertą studiów podyplomowych.

Dodane przez: Agata Sałamaj

11 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 11 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.