Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Nowe stypendia w Studenckim Programie Stypendialnym

Do Studenckiego Programu Stypendialnego wprowadzono dwie nowe kategorie stypendiów dla doktorantów: stypendium im. Mariana Suskiego – w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych oraz stypendium im. Alfreda Jahna – w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Studencki Program Stypendialny realizowany jest przez Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci z Wrocławia, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju naszego miasta.

Do tej pory doktoranci mogli aplikować o stypendium w jednej z sześciu kategorii:

– stypendium im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych
– stypendium im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych
– stypendium im. Maxa Borna – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych
– stypendium im. Jerzego Grotowskiego – w zakresie sztuki
– stypendium im. Jana Mozrzymasa – w zakresie badań interdyscyplinarnych
– stypendium im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Z inicjatywy Prezydenta Wrocławia, do tych kategorii zostały – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – włączone dwie kolejne, które są uhonorowaniem działalności dwóch wybitnych naukowców związanych z Wrocławiem – profesorów: Mariana Suskiego (stypendium w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych) i Alfreda Jahna (stypendium w zakresie nauk o Ziemi i środowisku).

 Marian Suski (1905 – 1993) był profesorem Politechniki Wrocławskiej. W pracy zawodowej zajmował się teorią obwodów elektrycznych, teorią pola magnetycznego oraz teorią i techniką mikrofalową. W latach 1956- 76 rozwinął badania nad rejestracją i wykorzystaniem zjawiska elektronowego rezonansu paramagnetycznego i magnetycznego rezonansu jądrowego. Zespół pod jego kierownictwem zbudował – jako pierwszy w Polsce – spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego, którego egzemplarze, z powodzeniem były wykorzystywane przez wiele lat w laboratoriach naukowych w Polsce. Profesor wychował liczną kadrę inżynierów i pracowników naukowych. Był też znakomitym sportowcem – znanym szermierzem. W latach powojennych organizował sport szermierczy we Wrocławiu, w latach 1929-39 był członkiem kadry narodowej i reprezentantem Polski na dwóch olimpiadzie w Los Angeles. Był członkiem “Solidarności” od jej powstania. Ostatnim, bardzo spektakularnym dowodem zaangażowania, był jego udział w pięcioosobowej manifestacji mającej na celu uwolnienie Władysława Frasyniuka.

Alfred Jahn (1915 – 1999) – polski geograf, geomorfolog i polarnik, autor ponad 350 prac naukowych. W latach 1962–1968 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 1950 do śmierci pracował jako kierownik zakładu geografii fizycznej, a później geomorfologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas demonstracji w marcu 1968 r. stanął po stronie strajkujących studentów, narażając się na represje ze strony komunistycznych władz. Od 1971 był członkiem korespondentem, od 1983 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, w latach 1981-1986 członkiem jej prezydium, a także członkiem Komitetu Nauk Geograficznych, Komitetu Zagospodarowania Ziemi Górskiej, Komitetu Badań Polarnych. W 1999 roku nadano mu, jako pierwszemu po II wojnie światowej, tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia


Na podstawie informacji ze strony WCA.

Dodane przez: Agata Kreska

16 lip 2021

ostatnia modyfikacja: 16 lip 2021