Strona używa plików cookies więcej

Prof. dr hab. Anna Pacześniak

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 16 lutego 2022 r. nadał dr hab. Annie Pacześniak tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

prof. Anna Pacześniak
fot. Alina Metelytsia/UWr/CC BY-NC 2.0

Prof. dr hab. Anna Pacześniak jest absolwentką Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego. Od 2005 r. pracuje na Wydziale Nauk Społecznych UWr, najpierw w Instytucie Politologii, obecnie w Katedrze Studiów Europejskich, gdzie jest kierownikiem Zakładu Europejskich Procesów Politycznych. W latach 2011 – 2018 była zatrudniona również jako wykładowca w Instytucie Studiów Europejskich na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Od wielu lat prowadzi zajęcia z najmłodszymi „studentami” na Uniwersytecie Dzieci we Wrocławiu.

Jest laureatką stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium Rządu Francuskiego, Scholarship for Excellence Wallonia-Brussels International oraz programu stypendialnego im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zdobywa i realizuje granty Narodowego Centrum Nauki. Koordynowała polski komponent w kilku projektach finansowanych przez belgijski Fonds de la Recherche Scientifique oraz przez Parlament Europejski. Współpracuje badawczo z University of Houston w Teksasie.

Dorobek naukowy Pani Profesor obejmuje niemal 150 publikacji: książek, artykułów i rozdziałów na temat partii i systemów partyjnych w Polsce i Europie, procesu europeizacji, funkcjonowania europartii, kobiet w polityce. Publikuje w języku polskim, angielskim i francuskim, a jeden z jej artykułów ukazał się nawet po chińsku.

Prof. dr hab. Anna Pacześniak jest stałą doradczynią Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Zasiada w Scientific Council w Foundation for European Progressive Studies w Brukseli. Jest laureatką tytułu Popularyzator Nauki Fundacji Uniwersytet Dzieci, który otrzymała za „odwagę w podejmowaniu trudnych tematów i przedstawianie ich w zrozumiały dla dzieci sposób, a także za optymizm, poświęcony czas, zaangażowanie i dbałość o każdy szczegół, tak aby zdobywanie wiedzy, bez względu na wiek odkrywców, zawsze było fascynującą przygodą”.