Strona używa plików cookies więcej

prof. dr hab. Janusz Wysoczański

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 16 lutego 2022 r. nadał dr. hab. Januszowi Wysoczańskiemu tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.

prof. dr hab. Janusz Wysoczański
fot. Alina Metelytsia/UWr/CC BY-NC 2.0

Prof. dr hab. Janusz Wysoczański ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku matematyka (specjalność teoretyczna) w 1984r. Obronił pracę magisterską na temat „Charakteryzacja grup dyskretnych ze średnią Banacha i funkcje Littlewooda na grupie wolnej”. W 1990 r. obronił pracę doktorską na temat „Free products of representations” na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki uzyskał w 2009r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Konstrukcje modeli nieprzemiennej probabilistyki” na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.Wiosną 1993r. wyjechał na miesięczny pobyt naukowy do Uniwersytetu w Odense (Dania), gdzie został zaproszony przez  prof. Uffe Haagerupa, jednego z najwybitniejszych matematyków drugiej połowy XX wieku. Kolejnym etapem była miesięczna wizyta w Uniwersytecie
w Mediolanie (Włochy). W latach 1993–1995 przebywał przez półtora roku na stypendium po doktoracie w University of Saskatchewan w Kanadzie. W kolejnych latach współpracował z matematykami z Niemiec (Heidelberg, Greifswald, Saarbr”ucken), Szwajcarii (Neuchatel),  Japonii (Tokio, Kioto, Sendai, Nagoya), Francji (Paris 6, Besancon), Austrii (Graz), Maroko (Settat), Korei (Seul, Cheongju), Wielka Brytania (Nottingham i Swansea), Włochy (Bari).Profesor Janusz Wysoczański przedstawiał wyniki swoich badań na ponad 80 konferencjach międzynarodowych, współorganizował też kilkanaście konferencji międzynarodowych w Polsce. Brał udział w pracach badawczych kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych (polsko-francuskich, polsko-japońskich, polsko-niemieckich, polsko-austriackich) oraz sieci naukowych UE obejmujących ośrodki z kilku krajów Europy.Zainteresowania badawcze profesora Janusza Wysoczańskiego obejmują badania własności grup dyskretnych, w szczególności grup wolnych, grupy kwantowe, algebry operatorowe, zagadnienia teorii operatorów oraz nieprzemienną probabilistykę. Jest on twórcą nowego pojęcia bm-niezależności algebr operatorowych.