Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia

Nowi profesorowie na UWr

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 7 marca nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 53 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki. Wśród nich znalazły się dwie osoby z UWr: prof. Ireneusz Karolewski (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta) i prof. Aleksander Woźny (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej).

Prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski – absolwent politologii na Uniwersytecie Poczdamskim (1990-1995). Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Poczdamskiego otrzymał w 1999 r. stopień doktora nauk o państwie (dr. rer. pol.) oraz habilitował się (venia legendi) tamże w 2008 r. na podstawie rozprawy Citizenship and collective identity in Europe (Routledge). W latach 1999-2008 był adiunktem w Katedrze Teorii Politycznej Uniwersytetu Poczdamskiego. Od 2009 r. kieruje Katedrą Nauk Politycznych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta. Specjalizacje badawcze obejmują m.in. współczesną teorię polityczną, integrację europejska, badania nad nacjonalizmem oraz tożsamością zbiorową. Był profesorem gościnnym na Uniwersytecie Harvarda (JFK School of Government), Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara i Instytucie Studiów Politycznych w Lille. Ponadto wykładał i prowadził badania na Uniwersytecie w Pondicherry (Indie), Uniwersytecie Montrealskim oraz Uniwersytecie Nowojorskim. Jest autorem wielu publikacji w renomowanych periodach naukowych takich jak Journal of Common Market Studies, Communist and Post-Communist Studies, European Law Journal, Europe-Asia Studies oraz kilku monografii w wydawnictwach Routledge czy Edinburgh University Press. Prof. Karolewski jest współzałożycielem i współkierującym Grupą Badawczą “Identity” Europejskiego Konsorcjum Badań Politologicznych (ECPR) oraz głównym wydawcą rocznika “Annual of European and Global Studies” (Edinburgh University Press). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, American Political Science Association oraz Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft.

Prof. dr hab. Aleksander Woźny – medioznawca, antropolog komunikacji, literaturoznawca, studiował polonistykę i filozofię na UWr, stypendysta Fondazione Giovanni Paolo II. Autor książek z zakresu historii i antropologii mediów, m.in. Radio drogi. Papieska stacja wobec Polski stanu wojennego (2011), Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo. Media – kryzysy – ewenty (2013), Przewodnicy – Mistyfikatorzy – Heretycy. Studia z antropologii komunikacji i mediów (2016 ), teorii kultury i literatury (m.in. Bachtin. Między marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną (1993), a także audycji radiowych o tematyce medialnej, redaktor i współredaktor tomów zbiorowych (m.in. serii wydawniczej Nowe media – nowe w mediach), twórca Międzynarodowego Festiwalu Mediów, współzałożyciel Europejskiego Centrum Edukacji Medialnej, współtwórca dziennikarstwa na UWr.

Dodane przez: Agata Kreska

14 Mar 2018

ostatnia modyfikacja: 5 Kwi 2018