Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Nowy Projekt naukowy na IGiRR w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Od października 2019 rozpoczynamy realizację projektu pt. „Sources and Chemical Composition of Particulate Matter in Poland and their Control Strategies (PMCOST)”, którego głównym Beneficjentem jest Uniwersytet Wrocławski (UWr), finansowanego z programu H2020-WIDESPREAD-2018-03-Twinning. Projekt jest realizowany w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego – Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Werner, prof. UWr.

Okres realizacji projektu wynosi 3 lata, a całkowity budżet to niespełna 3 500 000,00 PLN. Partnerami projektu są: UK Research and Innovation (Edinburgh, UK), Norwegian Meteorological Institute (Oslo, Norway), Imperial College of Science and Technology (London, UK), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa, Polska).

Realizacja projektu ma przyczynić się do:

· wzmocnienia współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z ośrodkami naukowymi będącymi europejskimi liderami badań atmosfery i jej wpływu na człowieka,

· poszerzenia wiedzy i umiejętności pracowników UWr w zakresie modelowania procesów atmosferycznych oraz oceny wpływu tych procesów na zdrowie i życie człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi badawczych,

· umocnienie pozycji naukowej UWr w zakresie badań procesów atmosferycznych,

· wzrostu współpracy pomiędzy UWr, a jednostkami administracji państwowej, związanymi z oceną jakości powietrza atmosferycznego.

W ramach projektu zaplanowano szereg szkoleń i warsztatów dla pracowników i doktorantów UWr, z zakresu modelowania procesów atmosferycznych oraz wpływu tych procesów na zdrowie i życie człowieka. Szkolenia będą odbywały się zarówno w zagranicznych jednostkach, które są partnerami projektu, jak również w Uniwersytecie Wrocławskim.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

30 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 20 Lis 2019