Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Konferencje / Nauka / Studenci / Wydarzenia / 24 Maj

O buncie, sprzeciwie i walce o lepsze jutro

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza studentów i doktorantów polskich szkół wyższych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Niderlandystyka Interdyscyplinarnie. Szósta edycja nosi tytuł „Wśród odwróconych plecami. O buncie, sprzeciwie i walce o lepsze jutro”.

Bunt towarzyszy dziejom ludzkości od samych jej początków. Ten wieloaspektowy fenomen występuje zawsze i wszędzie, w każdym typie społeczeństw, bez względu na stopień ich rozwoju czy też charakter panujących w nich norm i wartości. Zdaje się mieć ścisły związek z naturą człowieka, jego nieustannym pragnieniem ulepszania rzeczywistości oraz niezgodą na to, co jest. I chociaż bunt bywa różnie nazywany, to sens funkcjonujących w obiegu określeń – historycznie zmiennych i najczęściej wartościujących, zdradzających perspektywę oceniającego zjawisko – zasadniczo pozostaje ten sam.

Od pewnego czasu, zarówno w Polsce, w Europie, jak i na całym świecie, coraz częściej jesteśmy świadkami nasilających się wystąpień przeciwko władzy, rządzącym, systemowi jako takiemu czy też szeroko rozumianym „elitom” (finansowym, intelektualnym, kulturalnym etc.). Porządek świata przestaje ludziom odpowiadać. Zaczynają walczyć o zmianę, o nowe, lepsze (czy też po prostu inne?) życie – dla siebie i kolejnych pokoleń; sięgają przy tym nierzadko po wcześniej niespotykane formy i rodzaje protestu. Bunt to obecnie nie tylko walka o wolność, lecz także protest przeciwko nierównemu traktowaniu, braku tolerancji, rasizmowi. To oprócz tego próba wyzwolenia się z wzorców i schematów postępowań, przez lata wpajanych przez poprzednie pokolenia.

Mówiąc o buncie, miewamy nierzadko na myśli bunt młodzieńczy, czyli wystąpienie przeciw dorosłym oraz wartościom i ideałom przez nich reprezentowanym, będące próbą odnalezienia siebie w świecie kreowanym przez starszych. To również chęć zdobycia uwagi i nowej, lepszej pozycji społecznej w tworzonej na nowo rzeczywistości i manifestacja wyznawanych wartości. Bunt, choć może mieć wiele twarzy i przybierać rozmaite kształty, prowadzi każdorazowo do zmiany, aczkolwiek niekoniecznie na lepsze. To dzięki protestom, opozycji i zrywom, za które nieraz przyszło zapłacić wysoką cenę, ludzkość i cywilizacja mogły iść do przodu. Bunt jest więc nieodłącznym towarzyszem rozwoju i aktywności, niezbędnym elementem ludzkiego życia, bo, jak stwierdził kiedyś Albert Camus, „Aby istnieć, człowiek musi się buntować”.

Zainspirowani występującymi aktualnie zjawiskami kontestacyjnymi, Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w interdyscyplinarnej debacie nad buntem, jego genezą, wewnętrzną dynamiką i fazami rozwoju, a także znaczeniem buntu w historii ludzkości oraz dla jej przyszłości. Możliwych ujęć tak zarysowanej problematyki istnieje niewątpliwie wiele. Bunt stanowi oczywisty przedmiot badań historycznych, pojawia się też jako istotny motyw historyczno-literacki w analizowanych dziełach literackich, reprezentujących różne literatury i pochodzących z różnych epok historyczno-literackich, ale bywa również wykorzystywany w odniesieniu do zachowań, działań, postaw, sposobów wartościowania czy ideologii, które pozostają przecież w polu zainteresowań takich odmiennych dyscyplin naukowych, jak socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, religioznawstwo, prawo czy kryminologia.

Konferencja Naukowa Niderlandystyka Interdyscyplinarnie VI „Wśród odwróconych plecami. O buncie, sprzeciwie i walce o lepsze jutro” odbędzie się w Ośrodku Kultury Niderlandzkiej UWr/Bibliotece Niderlandystycznej (ul. Uniwersytecka 28a) w czwartek, 24 maja.

PLAN KONFERENCJI

9:45 – rozpoczęcie konferencji
9:50-10:35 – prof. dr.Lia van Gemert, Universiteit van Amsterdam, De rebelse Oranjes in de literatuur van de Nederlandse Gouden Eeuw (+ tłumaczenie)
10:35-11:00 – dyskusja
11:00-11:30 – dr hab. Marcin Jaworski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bunt, milczenie, obecność
11:30-12:00 – dr hab. Adam Pomieciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Antropologia kulturowa wobec buntu i oporu
12:00-12:20 – dyskusja
12:20-12:50 – dr Marta du Vall, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Nowe technologie komunikacyjne jako narzędzie mobilizacyjno-organizacyjne współczesnych buntowników
12:50-13:00 – dyskusja
13.00-14:00 – przerwa

14:00-14:20 – Paulina Jeżakowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rola kobiet i duchowieństwa w buncie podczas rewolucji francuskiej (1789-1799)
14:20-14:40 – Anna Marchewka, Aleksandra Margol, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bunt – nieodłączny element w drodze ku dorosłości
14:40-14:50 – dyskusja
14:50-15:10 – mgr Przemysław Paluszek, Uniwersytet Opolski, „Stara gwardia” i „Nowa szkoła”. O pokoleniowej rebelii w niderlandzkiej historiografii literackiej XIX wieku
15:10-15:30 – Adrianna Grzywna, Uniwersytet Wrocławski, Bunt jako motyw historyczno-literacki
15:30-15:50 – Ewa Łuczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Czas burzy i naporu. Bunt artysty na przykładzie Stanisława Ignacego Witkiewicza
15:50-16:10 – dyskusja
16:10-16:30 – mgr Bartosz Wieremiej, Uniwersytet Jagielloński, Spandex, widzowie, dmuchane piłki. Sprzeciw i lekceważenie w trakcie gali wrestlingu
16:30-16:50 – Aleksandra Seń, Piotr Klunder, Uniwersytet Wrocławski, Dowcip jako przejaw buntu – na przykładzie humoru dotyczącego obcokrajowców
16:50-17:05 – dyskusja i uroczyste zakończenie konferencji

Dodane przez: Michał Raińczuk

23 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 29 maja 2018