Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka / Wydarzenia

O niemieckiej frazeologii i paremiologii w IFG

23 maja w Instytucie Filologii Germańskiej rozpocznie się druga międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom frazeologii i paremiologii – Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast / Niemiecka frazeologia i paremiologia w kontakcie i kontraście.

Konferencja organizowana jest przez Zakład Lingwistyki Stosowanej i potrwa do 25 maja 2019 r. Współorganizatorem konferencji jest Instytut Slawistyki Uniwersytetu Lipskiego. Konferencja uzyskała również patronat Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Do udziału w konferencji zgłosiło się 87 uczestników, w tym 34 naukowców z 17 państw Europy (Niemcy, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Hiszpania, Węgry, Austria, Ukraina, Grecja, Kosowo, Szwajcaria, Rosja, Francja, Norwegia, Polska) oraz Stanów Zjednoczonych. Są to uznani naukowcy, którzy reprezentują uznane ośrodki germanistyczne na świecie.

Niemiecka frazeologia i paremiologia znajdują się od wielu lat w centrum zainteresowań oraz badań naukowych nie tylko w Europie, lecz także w całym świecie. Świadczą o tym liczne publikacje i konferencje, koncentrujące się wokół zagadnień frazeologicznych i paremiologicznych. Jednak szczególne znaczenie naukowe należy przypisać analizom inter- i intrajęzykowym.

Temat konferencji jest tak szeroko sformułowany, aby można było ująć różnorodność frazeologicznych i paremiologicznych zagadnień oraz metod badawczych.

Konferencja jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się niemiecką i polską frazeologią oraz paremiologią. Organizatorzy konferencji są wdzięczni wszystkim uczestnikom pierwszej konferencji frazeologicznej i paremiologicznej (14-16 marca 2017 r.), którzy zainicjowali i kontynuowali naukową dyskusję w tych właśnie obszarach.

Przedmiotem obrad będą następujące obszary badawcze:

  • rozważania teoretyczne dotyczące frazeologii i paremiologii, nowe założenia naukowe,
  • nowe metodologiczne koncepcje i metody badań w zakresie frazeologii i paremiologii,
  • nowe obszary badań frazeologicznych i paremiologicznych,
  • nierozwiązane problemy w badaniach frazeologicznych i paremiologicznych,
  • to, co często niewypowiedziane, dosadność i wulgarność we frazeologii i paremiologii (tabu, eufemizmy, dysfemizmy, wulgaryzmy, przekleństwa i in.),
  • pragma- i socjolingwistyczne aspekty w badaniach frazeologicznych i paremiologicznych,
  • (nie)grzeczność i agresja – analizy frazeologiczne i paremiologiczne,
  • frazeologiczne i paremiologiczne badania korpusowe,
  • …inne.

Miejsce obrad: Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Czas obrad: 23-25 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Filologii Germańskiej.

Dodane przez: Michał Raińczuk

13 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 24 maja 2019