Strona używa plików cookies więcej

Akademicki Znicz Pamięci

„Grób zarasta, pamięć się zaciera…” pisał niegdyś polski poeta Kornel Ujejski. Akademicki Znicz Pamięci to prowadzona od kilku lat akcja, której celem jest niedopuszczenie do takiej sytuacji. Członkowie komitetu wraz z wolontariuszami – pracownikami i studentami UWr – w dniach poprzedzających Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, sprzątają groby rektorów, profesorów i tych, którzy w minionych latach przyczynili się do rozwoju Uniwersytetu. Pamiętamy także o słynnych absolwentach, pionierach Wrocławia i uczelni oraz tych, którzy z UWr związani byli tylko w pierwszych powojennych latach, tj. w okresie wspólnoty wrocławskich uczelni. Każdego roku akcją objętych jest coraz więcej grobów (w 2014 r. tylko groby rektorów, w 2015 r. ponad 100, w 2016 r. blisko 300, w 2017 r. blisko 400). Z roku na rok akcja cieszy większą popularnością wśród studentów i pracowników uczelni. W 2017 r. zaangażowało się w nią blisko 80 osób.

W 2017 r. akcja AKADEMICKI ZNICZ PAMIĘCI objęta była patronatem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Odbywała się także przy pełnym poparciu Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocławskie środowisko akademickie niejednokrotnie pokazywało, że potrafi się zjednoczyć, dążąc do osiągnięcia szczytnego celu. Wrocławskie uczelnie od lat m.in. wspólnie inaugurują rok akademicki, wspólnie obchodzą Święto Nauki Wrocławskiej, wspólnie składają kwiaty pod pomnikiem Profesorów Lwowskich zamordowanych przez Niemców w lipcu 1941 r. oraz pod więzieniami, w których przetrzymywano krakowskich uczonych uwięzionych w 1939 r. w ramach akcji Sonderaktion Krakau. Wierzymy w to, że AKADEMICKI ZNICZ PAMIĘCI to akcja, która powinna być prowadzona w każdym roku przez wszystkie uczelnie Wrocławia. Może to być kolejna inicjatywa jednocząca wrocławskie środowisko akademickie, dlatego zachęcamy inne uczelnie do przyłączenia się do akcji.

Akademicki Znicz Pamięci 2019

V edycja akcji

W dniach 28-30 października 2019 roku, społeczność akademicka została – już po raz piąty – zaproszona do wspierania akcji „Akademicki znicz pamięci”. Członkowie komitetu oraz wszyscy chętni mają sposobność zadbać o miejsca pochówku oraz zapalić znicze na grobach osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

Starajmy się pielęgnować pamięć o tych wszystkich, którzy naszą uczelnię organizowali i podźwignęli z wojennych zniszczeń, a przede wszystkim stworzyli jej naukowy dorobek i wykształcili kilka pokoleń polskiej inteligencji.

Wzorem lat ubiegłych, przy aprobacie i za zgodą rektora UWr, prof. Adama Jezierskiego, do udziału w akcji szczególnie zaproszeni są wykładowcy i studenci odbywający zajęcia w dniach, w których prowadzona jest akcja. Jest to niebywała okazja, by na cmentarzu przeprowadzić żywą lekcję historii.

Akcja „Akademicki Znicz Pamięci 2019” odbędzie się w dniach 28-31 października.

Osoby zainteresowane włączeniem się w akcję, proszone są o osobisty, mailowy lub telefoniczny kontakt z koordynatorem – p. Urszulą Rozparą (urszula.rozpara@uwr.edu.pl , tel. +48 71 375 28 91) członkiem Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr.

Po zgłoszeniu się do koordynatora, zainteresowani akcją otrzymają znicze wraz ze specjalną naklejką, mapą oraz informacją na temat zmarłego. Każdy chętny może udać się w dogodnym dla siebie terminie w czasie trwania akcji na dowolnie wybrany cmentarz.

Akademicki Znicz Pamięci 2018

W dniach 22–30 października 2018 roku wzorem lat ubiegłych będzie prowadzona akcja „Akademicki znicz pamięci”. Osoby chętne do włączenia się w akcję, proszone są o osobisty, mailowy lub telefoniczny kontakt z koordynatorem – Urszulą Rozparą (urszula.rozpara@uwr.edu.pl , tel. +48 71 375 28 91) członkiem Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr.

Po zgłoszeniu się do koordynatora, chętni otrzymają znicze wraz ze specjalną naklejką, mapą oraz informacją na temat zmarłego. Każdy chętny może udać się w dogodnym dla siebie terminie w czasie trwania akcji na dowolnie wybrany cmentarz. Przy aprobacie i za zgodą rektora UWr, prof. Adama Jezierskiego, do udziału w akcji szczególnie zaproszeni są wykładowcy i studenci mający zajęcia w dniach, w których prowadzona jest akcja. Jest to niebywała okazja, by na cmentarzu przeprowadzić żywą lekcję historii, przy okazji zapalając znicze tym, z dorobku których na co dzień się korzysta. Jeśli chcemy poznać i jednocześnie współtworzyć historię Wrocławia i Uniwersytetu, musimy pamiętać o tych, którzy tę uczelnię zorganizowali i odbudowali po wojennych zniszczeniach, a przede wszystkim wykształcili kilka pokoleń polskiej inteligencji.

Przyłącz się do akcji i pokaż, że pamiętasz. Wspólnie podziękujmy tym, którzy już odeszli.

Akademicki Znicz Pamięci 2017

W tygodniu poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny członkowie Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr i wolontariusze uprzątnęli groby i zapalili znicze na grobach ponad 300 zmarłych rektorów, profesorów i tych, którzy w minionych latach przyczynili się do rozwoju Uniwersytetu. Pamiętano także o słynnych absolwentach, pionierach Wrocławia i uczelni oraz tych, którzy z UWr związani byli tylko w pierwszych powojennych latach, tj. w okresie wspólnoty wrocławskich uczelni. Z pewnością nie udało się jeszcze dotrzeć wszędzie tam, gdzie członkowie komitetu chcieli. Kilkunastu grobów, mimo posiadania stosunkowo dokładnych lokalizacji, nie udało się odnaleźć, problem był także z dotarciem do grobów na cmentarzach parafialnych, które nie dysponują orientacyjnym planem ani wyszukiwarką. Członkowie komitetu mają ponadto świadomość, że nie o wszystkich zmarłych uczonych wiedzą. Nawet jeśli gdzieś nie pali się znicz lub nie stoją świeże kwiaty, to wszyscy objęci są pamięcią.

Akcja w dniach 26–31 października prowadzona była w innej formule niż w latach poprzednich. Osoby chętne do włączenia się w akcję, proszone były o osobisty, mailowy lub telefoniczny kontakt z koordynatorem – Kamillą Jasińską, sekretarzem Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr. Po zgłoszeniu się do koordynatora, chętni otrzymali znicze wraz ze specjalną naklejką, mapą oraz informacją na temat zmarłego. Każdy chętny mógł pójść na dowolnie wybranych cmentarz w dowolnym terminie w czasie trwania akcji. Przy aprobacie i za zgodą rektora UWr, prof. Adama Jezierskiego, do udziału w akcji szczególnie zaproszeni byli wykładowcy i studenci mających zajęcia w dniach, w których prowadzona była akcja. Była to niebywała okazja, by na cmentarzu przeprowadzić żywą lekcję historii, przy okazji zapalając znicze tym, z dorobku których na co dzień się korzysta. Rektor Adam Jezierski osobiście apelował o przyłączenie się do akcji (zob. film). Mimo niesprzyjających warunków pogodowych w akcję zaangażowało się blisko 80 studentów i pracowników UWr. Przed 15 listopada członkowie komitetu uprzątną także groby ok. 30 uczonych spoczywających na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Akcja AKADEMICKI ZNICZ PAMIĘCI 2017 objęta była patronatem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Odbywała się także przy pełnym poparciu Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. Znicze oraz kwiaty na groby zmarłych rektorów i kilkunastu profesorów-pionierów zostały zakupione ze środków przekazanych na ten cel przez rektora UWr, prof. Adama Jezierskiego.

Prowadzona po raz kolejny na tak dużą skalę akcja zwróciła uwagę mediów. Przebieg Akademickiego Znicza Pamięci relacjonowały m.in. lokalne stacje radiowe i telewizyjne (zob. media o nas).

Akademicki Znicz Pamięci 2016

W obliczu zbliżającego się Dnia Zadusznego członkowie komitetu i wolontariusze, podobnie jak w roku poprzednim, uprzątnęli groby i zapalili znicze tym, którzy przez ostatnie 70 lat przyczynili się do rozwoju Uniwersytetu. Opieką objętych było blisko 300 grobów, jednak nie wszystkie udało się odnaleźć lub dotrzeć na nie przed 1 listopada. Najpierw członkowie komitetu zajęli się grobami na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, gdzie spoczywa blisko 30 profesorów związanych z Uniwersytetem Wrocławskim na czele z pierwszym powojennym rektorem Uniwersytetu i Politechniki – prof. Stanisławem Kulczyńskim oraz rektorem Kazimierzem Witalisem Szarskim. W dwie ostatnie soboty października (22 i 29 października 2016 r.) akcja AKADEMICKI ZNICZ PAMIĘCI była powadzona we Wrocławiu na czterech cmentarzach, gdzie spoczywa największa liczba osób związanych z UWr – na Osobowicach, Garbiszynie oraz na cmentarzach przy ul. Bujwida i Smętnej. Przed 1 listopada odwiedzono także inne cmentarze m.in przy ul. Bardzkiej. W sumie w akcji wzięło udział blisko 30 osób – pracowników naukowych i administracyjnych UWr oraz studentów. Znicze oraz kwiaty na groby zmarłych rektorów zostały zakupione ze środków przekazanych na ten cel przez rektora UWr, prof. Adama Jezierskiego.

Akademicki Znicz Pamięci 2015

Przed 1 listopada 2015 r. członkowie nowo powstałego komitetu i wolontariusze uprzątnęli blisko 100 grobów i zapalili ponad 250 zniczy tym, którzy przez ostatnie 70 lat przyczynili się do rozwoju UWr. W deszczową sobotę 17 października zajęto się grobami na cmentarzach przy ul. Bujwida i ul. Smętnej, zaś tydzień później, 24 października, grobami na Osobowicach i Grabiszynie. Wiele grobów odwiedzono także w ciągu tygodnia oraz 1 listopada.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie, na którym spoczywa ponad dwudziestu profesorów związanych z Uniwersytetem Wrocławskim na czele z rektorami prof. Stanisławem Kulczyńskim i prof. Kazimierzem Witalisem Szarskim, odwiedzono 30 października. Na grobach profesorów UWr zapalono znicze, a u rektorów złożono wieńce.

Była to pierwsza prowadzona na tak szeroką skalę akcja – w 2014 r. znicze zapalono tylko zmarłym rektorom pochowanym we Wrocławiu.

Relację z pierwszego dnia uniwersyteckiej akcji ZNICZ można było obejrzeć w wieczornym wydaniu „Faktów” TVP Wrocław z 17.10.2015 (zob. media o nas).

Inwentaryzacja miejsc spoczynku osób zasłużonych dla UWr

Komitet prowadzi szczegółową inwentaryzację miejsc spoczynku osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego. W tej chwili baza zawiera blisko pół tysiąca nazwisk. Na jej podstawie opublikowano przewodniki online, a w 2015 r. wydrukowano przewodnik będący dodatkiem do „Przeglądu Uniwersyteckiego”. W przygotowaniu jest wyszukiwarka grobów osób związanych z Uniwersytetem Wrocławskim.