Strona używa plików cookies więcej

Działalność

Komitet co roku organizuje akcję AKADEMICKI ZNICZ PAMIĘCI i publikuje przewodniki pn. UNIWERSYTECKIE ZADUSZKI. Prowadzi też ZBIÓRKI na rzecz ratowania grobów zagrożonych likwidacją i prace konserwacyjne. W listopadzie 2016 r. komitet był inicjatorem i współorganizatorem interdyscyplinarnej konferencji naukowej TANATOLOGICZNY WYMIAR PAMIĘCI – CMENTARZE WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA. Ze względu na fakt, że liczne grono uczonych i innych pracowników uczelni spoczywa na CMENTARZU ŚW. WAWRZYŃCA przy ul. Bujwida we Wrocławiu, komitet zaangażował się w działania zmierzające do rewaloryzacji tej nekropolii.


Celem działalności Komitetu jest:

  1. propagowanie potrzeby i znaczenia opieki nad miejscami pochówku osób zasłużonych dla UWr, jako jednej z największych i najstarszych uczelni w Polsce,
  2. inwentaryzacja miejsc pochówku osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego,
  3. otoczenie bezpośrednią opieką miejsc pochówku osób zasłużonych dla UWr,
  4. inicjowanie i realizowanie prac konserwatorskich obiektów nagrobnych przez wzgląd na ich wartość historyczną i artystyczną oraz stan zachowania,
  5. wydawanie okolicznościowych publikacji,
  6. wsparcie władz UWr (organizacyjne i proceduralne w zakresie uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń organów administracyjnych i budowlanych).

Swoje cele Komitet realizuje w szczególności poprzez:

  1. przypominanie o zasługach i dokonaniach osób zasłużonych dla UWr poprzez wydawanie okolicznościowych publikacji, zbieranie i publikowanie wspomnień,
  2. prowadzenie szczegółowej inwentaryzacji miejsc pochówku osób zasłużonych dla UWr oraz rozpowszechnianie informacji na temat lokalizacji nagrobków m.in. poprzez publikowanie przewodników po cmentarzach oraz prowadzenie bazy danych umożliwiającej opracowanie i udostępnienie wyszukiwarki miejsc pochówku osób zasłużonych dla UWr,
  3. otoczenie bezpośrednią opieką grobów zaniedbanych, opuszczonych i zagrożonych likwidacją oraz takich, które wymagają interwencji konserwatorskiej,
  4. współpracę z zarządami cmentarzy, innymi stowarzyszeniami i organizacjami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

(fragm. Aktu założycielskiego)