Strona używa plików cookies więcej

Konferencja naukowa 2016

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Uniwersyteckim komitetem ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr, przy patronacie i wsparciu merytorycznym Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" – Centrum Historii Zajezdnia oraz jednostek samorządu terytorialnego (Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), zorganizował w dniach 24–25 listopada 2016 r. interdyscyplinarną konferencję naukową TANATOLOGICZNY WYMIAR PAMIĘCI – CMENTARZE WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA.

W zamyśle organizatorów konferencja stanowiła punkt wyjścia do realizacji interdyscyplinarnego projektu „Wrocławskie cmentarze – pamięć miasta” prowadzonego od wiosny 2016 r. m.in. przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Towarzystwem Miłośników Wrocławia, Biurem Rady Miejskiej Wrocławia oraz przedstawicielami różnych instytucji. Głównym celem tego projektu jest podjęcie działań mających na celu ożywienie pamięci o zmarłych wybitnych i zasłużonych w wielu dziedzinach życia osobach spoczywających na wrocławskich cmentarzach (a w przypadku grobów zaniedbanych i opuszczonych – uchronienie ich przed likwidacją) oraz zwrócenie uwagi mieszkańców Wrocławia i turystów na istnienie wrocławskich nekropolii w kontekście przestrzeni turystycznej. By móc w pełni zrealizować ten projekt, niezbędne było przedstawienie z naukowego punktu widzenia historii, stanu i perspektyw cmentarnictwa regionalnego, dlatego celem konferencji było zwrócenie uwagi na szeroko pojmowaną tematykę funeralną m.in. w kontekście tanatoturystyki. Była to pierwsza tego typu konferencja zorganizowana we Wrocławiu. Konferencja miała charakter regionalny, była otwarta dla publiczności, a uczestniczyli w niej uczeni reprezentujący rożne dyscypliny i środowiska naukowe. Podczas 2 dni obrad wygłoszono 31 referatów. Tom pokonferencyjny ukaże się w pierwszym kwartale 2018 r.

Miejsce obrad:
24 listopada (czwartek) – Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
25 listopada (piątek) – Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Stary Ratusz, Rynek

Komitet naukowy:
– dr hab. Filip Wolański, Instytut Historyczny UWr – przewodniczący
– prof. Wojciech Browarny, Instytut Filologii Polskiej UWr
– dr Janusz Gołaszewski, Archiwum Państwowe we Wrocławiu
– prof. Jacek Kolbuszewski, Instytut Filologii Polskiej UWr
– dr Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
– dr Maciej Łagiewski, Muzeum Miejskie Wrocławia
– prof. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny UWr
– prof. Marcin Wodziński, Instytut Filologii Polskiej UWr
– prof. Rościsław Żerelik, Instytut Historyczny UWr

Komitet organizacyjny:
– mgr Kamilla Jasińska, kamilla.jasinska@uwr.edu.pl
– dr Rafał Nowakowski, rafal.nowakowski@umwd.pl

Patronat honorowy: 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.