Strona używa plików cookies więcej

Nasze publikacje

Od 2014 r. m.in. w głównym serwisie internetowym publikowane są przewodniki po miejscach spoczynku uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim oraz osób zasłużonych dla uczelni. Poniżej prezentujemy wybrane publikacje.

Uniwersyteckie Zaduszki (2017)
przewodnik po miejscach spoczynku osób związanych z UWr, oparty na wcześniejszych publikacjach z lat 2014–2016

link do strony

Lista, która jest stale poszerzana znajduje się tutaj. Tu są także publikowane zdjęcia nagrobków.


Uniwersyteckie Zaduszki – dawne wrocławskie cmentarze (2017)

link do strony (2014) i (2017 – wersja poszerzona)


Tanatologiczny wymiar pamięci – cmentarze Wrocławia i Dolnego Śląska
tom pokonfrencyjny (w przygotowaniu; planowany termin wydania: I kwartał 2018 r.)


Mortui vivunt. O mordzie Profesorów Lwowskich (2017)

link do strony


Ostatni adres Nehringa (2016)

link do wersji pdf w kwartalniku „Pamięć i przyszłość” nr 1/2016

link do strony


Na ratunek pamięci prof. Becka (2015)

link do strony


Uniwersyteckie Zaduszki. Przewodnik (2015)
dodatek do „Przeglądu Uniwersyteckiego” nr 4/2015

plik pdf


Ulotka informacyjna z blankietem wpłaty (2015)

plik pdf

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.