Strona używa plików cookies więcej

Uniwersyteckie Zaduszki (lista zmarłych)

Mimo że jest to wersja poszerzona w stosunku do przewodników publikowanych w latach 2014–2016, to z pewnością nie zawiera jeszcze wszystkich informacji, szczególnie o grobach osób zmarłych wiele lat temu. Nazwiska uczonych, osób zasłużonych dla UWr oraz słynnych absolwentów (wraz z lokalizacją miejsca ich spoczynku) można zgłaszać mailowo na adres kamilla.jasinska@uwr.edu.pl.

Przedstawiona numeracja pól, rzędów, alei i grobów zgodna jest z danymi udostępnionymi w wyszukiwarkach grobów oraz informacjami uzyskanymi od zarządcy cmentarza. W kilku przypadkach oznaczonych gwiazdką [*] nie udało się ustalić dokładniejszej lokalizacji. W przypadku ekshumacji i przeniesienia szczątków na inny cmentarz, stosowna informacja jest podana także w spisie dot. cmentarza będącego pierwszym miejscem pochówku danej osoby.

WYSZUKIWARKI GROBÓW

Miejsca spoczynku osób pochowanych na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica, Psie Pole) można odnaleźć w wyszukiwarce grobów pod adresem www.wroclaw.pl/wyszukiwarka-grobow. Po wpisaniu imienia i nazwiska pojawią się dane zmarłego, w tym dokładne miejsce pochówku (nazwa cmentarza, numery pola i grobu oraz rząd) oraz mapa.

Miejsca pochówku osób spoczywających na zinwentaryzowanych cmentarzach parafialnych we Wrocławiu (Rędzin, Polanowice, Grabiszyn III, Maślice, Widawa I i II, Pracze Odrzańskie, Gaj, Ołtaszyn I i II, Pilczyce) można odnaleźć w wyszukiwarce opracowanej przez Śląskie Towarzystwo Genealogiczne dostępnej pod adresem  stg-wroclaw.pl/groby.


PAMIĘĆ O UCZONYCH LWOWSKICH I KRAKOWSKICH

Szczególnie w listopadzie – miesiącu, w którym obchodzone jest we Święto Nauki Wrocławskiej – warto pamiętać o miejscach zbiorowej pamięci polskich uczonych. 15 listopada przedstawiciele rożnych środowisk, a przede wszystkim władz miasta i wrocławskich uczelni, jak co roku złożą w tych miejscach kwiaty i zapalą znicze.

Przy pl. Grunwaldzkim na skwerze prof. Kazimierza Idaszewskiego znajduje się pomnik upamiętniający martyrologię Lwowskich Profesorów, związanych m.in. z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie i Politechniką Lwowską, a zamordowanych 4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich [zob. więcej na ten temat w artykule „Mortui Vivunt. O mordzie Profesorów Lwowskich”].

Krakowskich Profesorów aresztowanych w listopadzie 1939 r. w ramach Sonderaktion Krakau, przetrzymywanych w we Wrocławiu w dwóch więzieniach (śledczym i karnym), a następnie przewiezionych do niemieckiego obozu Sachsenhausen, upamiętniają dwie tablice: przy ul. Sądowej i ul. Kleczkowskiej [zob. więcej na ten temat w artykule „W hołdzie Profesorom Krakowskim”].

Cześć ich pamięci!


Informacje o miejscach pochówku pochodzą m.in. z nekrologów dostępnych w internecie oraz notek pożegnalnych i wspomnień publikowanych w „Przeglądzie Uniwersyteckim”, a także od osób zgłaszających poszczególne osoby.

 
C
Cmentarz św. Wawrzyńca (ul. Bujwida)
 
C
Cmentarz św. Rodziny (ul. Smętna)
 
C
Cmentarz Grabiszyński
 
C
Cmentarz Osobowicki
 
C
Cmentarz Psie Pole (ul. Kiełczowska)
 
I
Inne cmentarze we Wrocławiu
 
C
Cmentarze Krakowskie (Rakowice i Salwator)