Strona używa plików cookies więcej

Zbiórki

Spośród wielu wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim część umarła bezpotomnie. Ze względu na brak rodziny i nieuregulowane płatności, ich groby zagrożone mogą być likwidacją. Koszt przedłużenia kwatery na 20 lat to minimum 650 zł (cena uzależniona jest m.in. od rodzaju grobu i może wynosić nawet kilka tysięcy zł). Uniwersytet jako uczelnia publiczna nie może ponosić kosztów związanych z prolongowaniem kwater, dlatego komitet gromadzi na ten cel środki i poszukuje sponsorów. Pozyskane fundusze są także przeznaczane na zakup zniczy i kwiatów oraz bieżące naprawy i konserwacje nagrobków.

Wszystkich tych, którym na sercu leży pamięć o dokonaniach uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim oraz troska o stan miejsc spoczynku zmarłych pracowników uczelni i osób dla niej zasłużonych, prosimy o dokonywanie wpłat na wskazany rachunek.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr
Przewodniczący Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr


Rachunek do wpłat:

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
(Uwaga! Nowy adres Fundacji; nr konta bez zmian)
ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
69 1050 1575 1000 0024 1444 0053
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – opieka nad grobami”


OŚWIADCZENIE DOT. ZBIÓRKI NA RZECZ RATOWANIA GROBÓW PROFESORSKICH 2017

Wielcy uczeni dokonują wielkich rzeczy, nawet jeżeli nie ma ich już pomiędzy nami. Informacja o tym, że za grób prof. Hugona Steinhausa (1887–1972) należy wnieść opłatę prolongacyjną, poruszyła wiele serc. Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego od 2015 r. organizuje zbiórki na rzecz prowadzonej przez siebie działalności. W dniach od 25 października do 3 listopada 2017 r. na prowadzone przez Fundację dla Uniwersytetu Wrocławskiego konto komitetu wpłynęło blisko 3700 zł, dzięki czemu komitet ma w tej chwili do dyspozycji ponad 6000 zł.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierając nas finansowo, pokazali, że leży im na sercu troska o stan miejsca spoczynku twórców i pracowników uczelni, a przede wszystkim tak wielkich uczonych jak Hugo Steinhaus. Serdeczne podziękowania składamy Panu Michałowi Kottowi, wnukowi prof. Steinhausa, który nie tylko natychmiast wniósł opłatę za grób Dziadka, ale także wsparł komitet kwotą, która pomoże w sfinansowaniu (jeszcze w listopadzie 2017 r.) prolongat innych grobów, osób mniej znanych, a także związanych z Uniwersytetem Wrocławskim.

W 2018 r. komitet planuje m.in. postawić pomnik nagrobny jednemu z profesorów, pionierów UWr, który zmarł bezpotomnie w 1975 r. Chcemy także odnowić liternictwo na kilku nagrobkach, by wielcy uczeni nie spoczywali dłużej w grobach, na których czas odcisnął swoje piętno, zacierając inskrypcje. Będziemy także dążyć do tego, by ufundować tablicę inskrypcyjną pionierce, jedynej kobiecie w pierwszym składzie Grupy Naukowo-Kulturalnej prof. Kulczyńskiego, która od 1952 r. spoczywa bezimiennie w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Kwota, która jest do dyspozycji Komitetu, jest zbyt mała, by pokryć koszty wszystkich planowanych na najbliższy czas działań. Dziękując więc za udzielone wparcie, apelujemy o dalszą pomoc. Pokażmy wspólnie, co znaczy PAMIĘTAĆ. Jeśli na co dzień korzystamy z dorobku intelektualnego oraz myśli i osiągnięć naszych nieżyjących poprzedników, w tym tak wielkich uczonych jak Hugo Steinhaus, to jesteśmy im winni nie tylko szacunek i uznanie, ale przede wszystkim pamięć. Jednym z przejawów tej pamięci jest troska o miejsce spoczynku. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której „grób zarośnie, pamięć się zatrze” (Kornel Ujejski). Wspólnie sprawmy, by miejsca te wyglądały godnie. Akademicki Znicz Pamięci – choć jest akcją prowadzoną na szeroką skalę raz do roku – powinien płonąć nieustannie.

Profesorze, poruszył Pan wiele serc. Dzięki Panu nadal dzieje się wiele dobrego. Dziękujemy! Spoczywaj w pokoju!

W imieniu
Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego
Wojciech Browarny i Kamilla Jasińska

Zbiórka na rzecz ratowania grobów osób zasłużonych dla UWr 2016

Zadaniem, które komitet chciał zrealizować pod koniec 2016 r., było odtworzenie tablicy inskrypcyjnej Zofii Gostomskiej-Zarzyckiej (1899–1952), która spoczywa bezimiennie w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. We wrześniu 2016 r. komitet wysłał w tej sprawie pismo do zarządcy cmentarza, a ten przekazał je do dysponenta grobowca. Do listopada 2017 r. nie udało się nawiązać kontaktu z dysponentem.

Grób Zofii Gostomskiej-Zarzyckiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Grób Zofii Gostomskiej-Zarzyckiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Fot. Kamilla Jasińska/UWr

Gostomska-Zarzycka była pionierką, jedyną kobietą w Grupie Naukowo-Kulturalnej prof. Kulczyńskiego, która przybyła do Wrocławia już 10 maja 1945 r. Jako bibliotekarka zajmowała się m.in. sprowadzaniem do Wrocławia ukrytych w czasie wojny księgozbiorów, zabezpieczała je i konserwowała oraz zorganizowała Gabinet Śląski (później Gabinet Śląsko-Łużycki), który był jednym z pierwszych działów, jakie powstały w tworzącej się Bibliotece Uniwersyteckiej. W 1950 r. w związku z 5-leciem Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu napisała kronikę Delegatury Ministra Oświaty we Wrocławiu w 1945 r. Po śmierci męża przeniosła się w 1951 r. do Krakowa, gdzie krótko pracowała w Bibliotece Akademii Górniczej (ob. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica). Zmarła 4 marca 1952 r. w wieku zaledwie 53 lat. Pochowana jest w Krakowie na cmentarzu Rakowickim.

Więcej o Zofii Gostomskiej-Zarzyckiej w artykule Kobieca twarz uczelni – PIONIERKI

Grobowiec Gostomskiej-Zarzyckiej jest w bardzo złym stanie. Poza tablicą informującą, że jest to grobowiec rodziny Zarzyckich, nie ma na nim jakiejkolwiek innej tablicy inskrypcyjnej. Renowacja całego grobowca to koszt przynajmniej kilku tysięcy złotych, zaś odtworzenie samej tablicy – ok. 1000 zł. Gostomska-Zarzycka zmarła bezpotomnie, nie udało się także odnaleźć jej dalszej rodziny, dlatego Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr, stojąc na stanowisku, że tak zasłużona osoba nie może spoczywać w bezimiennym grobie, zdecydował o ufundowaniu tablicy.

Zbiórka wśród społeczności akademickiej UWr na terenie uczelni prowadzona była w dniach od 26 października do 7 listopada 2016 r. Zgodę na przeprowadzenie na terenie uczelni zbiórki wydał 10 października 2016 r. rektor UWr prof. Adam Jezierski. Wpłat można było także dokonywać bezpośrednio na konto komitetu.


Zbiórka na rzecz ratowania grobów profesorskich w 2015 r.

W dniach od 26 do 30 października 2015 r. Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr prowadził wśród społeczności akademickiej UWr pierwszą zbiórkę na rzecz ratowania miejsc pochówku osób związanych z uczelnią. Zbiórka prowadzona była na podstawie zgody rektora UWr prof. Marka Bojarskiego wydanej 13 października 2015 r. Na konto komitetu (prowadzone przez Fundację dla Uniwersytetu Wrocławskiego) wpłynęło blisko 3 tys. zł, do puszek uzbierano ponad 700 zł.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!