Strona używa plików cookies więcej

Uczelnia Badawcza

Uniwersytet Wrocławski jest w gronie 10 najlepszych polskich uczelni. To jedyna szkoła wyższa w południowo-zachodniej Polsce, zakwalifikowana do programu: Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Jak wskazuje nazwa programu – to na razie inicjatywa, która w ciągu najbliższych sześciu lat ma zamienić czołówkę polskich szkół wyższych w placówki badawcze porównywalne z odpowiednikami z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Azji.

W październiku 2019 roku międzynarodowy zespół ekspertów konkursu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza zdecydował, że Uniwersytet Wrocławski i dziewięć innych uczelni w latach 2020-2026 będzie otrzymywać subwencję z budżetu państwa zwiększoną o 10 proc. na sfinansowanie zaproponowanych w projekcie zmian. Każda z uczelni była oceniana przez ekspertów. W ich gronie znaleźli się byli rektorzy, prezydenci, prorektorzy czołowych uczelni europejskich, m.in. uniwersytetów w Getyndze, Amsterdamie czy Manchesterze. Członkami zespołu oceniającego byli również wybitni badacze, cieszący się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym.

Eksperci zaaprobowali program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, którego celem jest uzyskanie statusu Uczelni Badawczej.

Na co będą przeznaczane dodatkowe pieniądze, szczegółowo omówiliśmy zakładce Co chcemy osiągnąć, a w skrócie takie mamy cele:

  • budowa silnej międzynarodowej pozycji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego – rozpoznawalne w świecie zespoły badawcze (ze znaczącym udziałem młodych badaczy); zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki; wspólne projekty badawcze i inicjatywy edukacyjne, partnerstwa strategiczne z najlepszymi uczelniami Europy; nawiązanie współpracy badawczej z kolejnymi renomowanymi światowymi instytucjami naukowymi;
  • poprawa jakości kształcenia studentów i doktorantów zwłaszcza w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych. Spersonalizowana, powiązana z badaniami edukacja o charakterze międzynarodowym, włączenie studentów i doktorantów do zespołów badawczych, rozszerzanie udziału przedmiotów w języku angielskim w programach studiów, wspieranie umów umożliwiających studia w części poza granicami kraju;
  • ścisła, realna i ukierunkowana na badania współpraca z otoczeniem społecznym, zwłaszcza międzynarodowym. Wspólne projekty z firmami zewnętrznymi, organizacjami pozarządowymi. Ale też taka zmiana programów studiów by wychodzić naprzeciw potrzebom firm. Kształcenie wysokiej klasy specjalistów na poziomie międzynarodowym. Uniwersytet Wrocławski zakłada kształtowanie postaw racjonalnych, otwartości społeczeństwa, oraz pośredniczenie w wymianie kulturowej;
  • zmiana jakości zarządzania uczelnią, poprawa organizacji administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wierzymy, że w 2026 roku Uniwersytet będzie dla wszystkich lepszą uczelnią: dla kadry naukowo-badawczej, doktorantów, studentów i pracowników administracyjnych. Naszym celem jest wsparcie wszystkich, którzy w naszej wspólnocie chcą budować innowacyjność, kreatywność i otwartość. Nasz Uniwersytet ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem społecznych, kulturowych i ekonomicznych zmian, angażującym otoczenie w wymiarze regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim.

Na podstronie Uczelnia Badawcza wyjaśniamy studentom, pracownikom, ale także ludziom obserwującym Uniwersytet Wrocławski z zewnątrz – jak działa projekt Uczelni Badawczej. Na co przeznaczane są pieniądze – między innymi na konkretne zadania rozstrzygane drogą konkursów – niektóre z nich trwają cały czas, inne są ogłaszane cyklicznie.

Aktualne konkursy

Szczególnie polecamy dział – Co chcemy osiągnąć. To zbiór aż 45 elementów, które zmienią się w ciągu najbliższych lat na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kwestii finansowych (dodatki do pensji na poziomie 3500 zł przez 12 miesięcy oraz nagrody, przez wyjazdy do największych ośrodków badawczych, po wielomilionowy fundusz na aparaturę badawczą).

Każda z uczelni biorących udział w projekcie musiała wskazać te dziedziny, które będzie starała się szczególnie mocno rozwijać – to tak zwane Priorytetowe Obszary Badawcze.

Kto opiniuje ich wydawanie, kto decyduje o grantach. Zależy nam bardzo na przejrzystości – w dziale Zarządzanie i obsługa znajdziesz informacje o osobach zarządzających Projektem Uczelnia Badawcza oraz zespoły powołane do realizacji poszczególnych konkursów. W dziale Konkursy i granty krok po kroku dowiesz się jak można aplikować o pieniądze na własne badania wstępne.

Jeśli czegoś nie znajdziesz – najlepiej zapytaj mailowo: idub@uwr.edu.pl lub telefonicznie +48 71 375 28 66.

 
Uczelniany System Konkursowy
 
!
Konkursy i granty krok po kroku
 
@
Zarządzanie i obsługa