Strona używa plików cookies więcej

Po dokonaniu oceny formalnej do II etapu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej (recenzje zewnętrzne) zostały skierowane wszystkie złożone wnioski.

Recenzentami są naukowcy z Polski oraz z zagranicy, specjaliści w obszarach nauki, których dotyczą aplikacje.

III etap konkursu (prezentacja ustna), w przypadku udziału w niej recenzenta z zagranicy, odbywać się będzie w języku angielskim. Ze względu na czas oczekiwania na recenzje termin III etapu ulegnie zmianie. Informacja o nowym  terminie zostanie przekazana Wnioskodawcom elektronicznie oraz umieszczona na stronie internetowej.

Więcej o konkursie TUTAJ.