Strona używa plików cookies więcej

Grupy eksperckie do oceny grantów wewnętrznych w ramach realizacji zadania „Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)”:

przewodnicząca całego zespołu: prof. dr hab. Teresa Olczak

Panel Nauk o Życiu i Ziemi – Panel A

dr hab. inż. Marcin Kadej (przewodniczący)
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej
e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl

dr hab. Magdalena Matusiak-Małek
Wydział Nauk o Ziemia i Kształtowania Środowiska
Instytut Nauk Geologicznych
Zakład Petrologii Eksperymentalnej
e-mail: magdalena.matusiak-malek@uwr.edu.pl

dr hab. Monika Krzyżanowska
Wydział Nauk Biologicznych
Katedra Biologii Człowieka
e-mail: monika.krzyzanowska@uwr.edu.pl

Panel Nauk Ścisłych – Panel B

prof. dr hab. Paweł Rudawy (przewodniczący)
Wydział Fizyki i Astronomii
Instytut Astronomiczny
Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej
e-mail: pawel.rudawy@uwr.edu.pl

prof. dr hab. Grzegorz Karch
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Matematyczny
e-mail: grzegorz.karch@uwr.edu.pl

dr hab. Miłosz Pawlicki, prof. UWr
Wydział Chemii
Zakład Chemii Organicznej
Zespół Porfiryn i Metaloporfiryn
e-mail: milosz.pawlicki@uwr.edu.pl

Panel Nauk Humanistycznych i Społecznych – Panel C

dr hab. Wojciech Małecki (przewodniczący)
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Teorii Literatury
e-mail: wojciech.malecki@uwr.edu.pl

dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii
Zakład Socjologii Ogólnej
e-mail: adam.mrozowicki@uwr.edu.pl

dr hab. Joanna Błaszczak
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Angielskiej
Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
e-mail: joanna.blaszczak@uwr.edu.pl

dr Anna Śledzińska-Simon
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
e-mail: anna.sledzinska-simon@uwr.edu.pl

dr Daniel Wojtucki
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Historyczny
Zakład Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII w.
e-mail: daniel.wojtucki@uwr.edu.pl