Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Obrona doktorska mgra Pawła Baranowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że 13 października 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud. 2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Pawła Baranowskiego.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza”.

Promotor: prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie); dr hab. Lucyna Szot (UWr).

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

3 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 17 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.