Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Obrona doktorska mgra Wojciecha Szabaciuka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Wojciecha Szabaciuka.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Koncepcje państwa i wolności wśród wybranych przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej”

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Dymarski

Recenzenci:   prof. dr hab. Barbara Krauz- Mozer (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie); dr hab. Tomasz Kuczur (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy )

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych

przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

30 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 30 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.