Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Kłody

W dniu 22.06.2017 roku o godzinie 12.00 w lokalu nr 309 Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Emilii Kłody.

Tytuł dysertacji doktorskiej: ,,Johann Christoph Lischka – życie i twórczość (ok.1650-1712) ”

Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł prof. UWr

Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Krasny

Doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce studia doktoranckie – informacje.

Dodane przez: Maciej Kryś

1 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 1 Cze 2017