Strona używa plików cookies więcej

Zdałeś maturę i dostałeś się na studia. Przed tobą fascynująca lekcja studenckiego życia, w której pomoże ci nasz informator.

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczyna się zwykle 1 października uroczystą inauguracją w Auli Leopoldyńskiej, w głównym gmachu uczelni. W inauguracji uczestniczą m.in. rektor i prorektorzy, dziekani, wykładowcy i studenci.

Rektor to osoba, która zarządza uczelnią. Jego zastępcami są prorektorzy. Na UWr jest pięciu prorektorów: ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, ds. studenckich, ds. nauki, ds. nauczania oraz ds. finansów i rozwoju.

Zapewne pierwszą uroczystością, w jakiej weźmiesz udział, będzie immatrykulacja, podczas której złożysz ślubowanie i zostaniesz przyjęty w poczet studentów. Zwykle immatrykulacje odbywają się w ostatnim tygodniu września w Auli Leopoldyńskiej. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uczestniczyć w immatrykulacji, w ciągu dwóch tygodni powinieneś pojawić się w dziekanacie, by dopełnić formalności – jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać skreślony z listy studentów.

Dziekanat to miejsce, które na pewno szybko poznasz – to tam załatwia się wszystkie sprawy organizacyjne, kieruje oficjalne pisma i wnioski, a pod koniec semestru składa się kartę zaliczeń i indeks. Tutaj odbiera się także elektroniczną legitymację studencką (ELS), która jest dokumentem poświadczającym, że jesteś studentem UWr i upoważniającym cię do różnych zniżek. Na swojej legitymacji studenckiej możesz także zakodować bilet Urbancard, stanowi ona także kartę Biblioteki Uniwersyteckiej.

Na początku semestru weźmiesz udział w szkoleniu bibliotecznym, podczas którego nauczysz się, jak sobie radzić w bibliotece swojego instytutu czy zakładu. Ta wiedza przyda ci się także, kiedy będziesz chciał skorzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej, która mieści się przy ul. Szajnochy 7/9, ul. św. Jadwigi 3/4 (zbiory specjalne) oraz w nowym gmachu przy ul. Joliot-Curie 12. Pamiętaj, że poza bibliotekami uniwersyteckimi, we Wrocławiu działa m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, która ma kilkadziesiąt filii, Dolnośląska Biblioteka Publiczna i Biblioteka Ossolineum.

Po tych wszystkich przygotowaniach możesz już zacząć zajęcia na swoim kierunku. W planie znajdziesz wykłady, podczas których prowadzący przedstawiają wiedzę z danej dziedziny.  Ćwiczenia poszerzają wiedzę przez zajęcia praktyczne i stanowią uzupełnienie wykładu. Są obowiązkowe. Laboratoria także należą do zajęć praktycznych.  Na tych zajęciach również wymagana jest obecność. Konwersatorium to rodzaj zajęć, podczas których wykładowca prowadzi rozmowę ze studentami na tematy poruszane w czasie wykładów. Swoje umiejętności językowe będziesz szlifował podczas lektoratów prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO). W studium można nauczyć się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, łacińskiego i greki. Studenci studiów I stopnia muszą zaliczyć język obcy na poziomie B2. Zanim zaczniesz zajęcia, musisz przystąpić do testu kwalifikacyjnego, dzięki któremu zostaniesz zakwalifikowany na odpowiedni poziom. Jeśli znasz język na wymaganym poziomie, swoją pulę godzin możesz przeznaczyć na naukę innego języka. Jeśli posiadasz certyfikaty potwierdzające umiejętności językowe, możesz ubiegać się o zaliczenie języka obcego na ich podstawie.Podczas studiów musisz także odbyć zajęcia z wychowania fizycznego. Organizacją tych zajęć zajmuje się Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu znajdujące się przy ul. Przesmyckiego 10. Centrum dysponuje halą sportową, salami gimnastycznymi, siłownią i ścianą wspinaczkową, a większość zajęć dla studentów prowadzonych jest bezpłatnie.

Egzaminy zdajesz podczas sesji – kończą one każdy z semestrów. W roku akademickim zdarzają się także dni rektorskie oraz godziny rektorskie lub dziekańskie. Jest to czas wolny od zajęć, ogłoszony przez rektora lub dziekana, zazwyczaj z powodu ważnego wydarzenia na uczelni.

UWr stosuje system punktów ECTS, co oznacza, że każdy przedmiot realizowany w ramach Twojego kierunku studiów ma przypisaną odpowiednia liczbę punktów. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) został opracowany przez Komisję Europejską i posługują
się nim prawie wszystkie europejskie szkoły wyższe. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną.

Życzymy powodzenia na studiach!

Fot. Tristan Schmurr/Flickr/CC BY 2.0