Strona używa plików cookies więcej

Oferta dla nauczycieli i doradców zawodowych

  • Studia podyplomowe – prowadzone są przez 8 wydziałów naszego Uniwersytetu: Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, a także przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Uniwersytet Wrocławski oferuje również studia podyplomowe międzywydziałowe
  • Wszechnica Chemiczna – spotkania dla nauczycieli chemii, fizyki i biologii połączone z warsztatami i pokazami
  • Seminaria środowiskowe dla fizyków – spotkania m.in. dla nauczycieli fizyki
  • Seminarium dla nauczycieli matematyki i3 – inspiracja – indywidualizacja – interdyscyplinarność – spotkania odbywające się raz w tygodniu w grupach dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wstęp wolny
  • Zawodowe kursy języków obcych dla matematyków – 4 rodzaje 120-godzinnych kursów, zapisy przyjmowane są cały rok
  • Poznajemy matematyczną Europę – seria wakacyjnych lub weekendowych wyjazdów dla nauczycieli z dolnośląskich szkół i ich rodzin oraz studentów matematyki do miejsc o ciekawych matematycznych konotacjach na terenie europy