Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski prowadzi studia na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W ofercie są także studia doktoranckie i podyplomowe.

Na rok akademicki 2017/2018 nabór będzie prowadzony na:

W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi szkolenia zarówno z własnej inicjatywy, jak i na zlecenie różnych jednostek. Ich celem jest przekazywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych w otoczeniu społeczno-gospodarczym, w tym do wykonywania zawodu. Szkolenia – w zależności od rodzaju i tematyki – mogą mieć charakter otwarty (mogą uczestniczyć w nich wszystkie zainteresowane osoby) lub zamknięty (dla pracowników jednostek lub instytucji zlecających przeprowadzenie szkolenia). Mogą być jednorazowe lub cykliczne. Odbywają się w formie zajęć warsztatowych lub praktyczno-teoretycznych.

W ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego są ponadto kursy dokształcające, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych, poszerzanie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu oraz aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki.

Popularyzacja nauki to misja równie ważna, jak badania naukowe i edukacja, dlatego Uniwersytet Wrocławski oferuje szeroką gamę zajęć popularnonaukowych, m.in. w formie otwartych wykładów z różnych dziedzin, spotkań Studium Generale, warsztatów, zajęć laboratoryjnych, pokazów i festiwali nauki.

Fot. andy.brandon50/Flickr/CC BY-SA 2.0

 
R
Rekrutuj się!
 
Kursy dokształcające
 
S
Słowniczek pojęć
 
Szkolenia
 
Studia podyplomowe