Strona używa plików cookies więcej

Stanowiska dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ogrodnik w Ogrodzie Botanicznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko ogrodnika w Ogrodzie Botanicznym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 maja 2022 r.

Nazwa stanowiska: ogrodnik

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie wszelkich prac ogrodniczych na wyznaczonym terenie w dziale roślin gruntowych i szklarniowych
 • Wykonywanie prac porządkowych na przydzielonym terenie
 • Zabezpieczanie roślin przed zimą
 • Wykonywanie innych prac ogrodniczych w dziale w przypadku urlopu lub nieobecności z przyczyn losowych innego ogrodnika
 • Wykonywanie drobnych prac naprawczo-konserwacyjnych
 • Udział w różnych pracach ogólnoogrodowych
 • Dbałość o powierzone mienie, wykorzystywanie powierzonych narzędzi i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem na terenie zakładu pracy
 • Udział w dyżurach pielęgnacyjnych, w dyżurach związanych z funkcjonowaniem ekspozycji dydaktycznych oraz imprez ogrodowych na rzecz mieszkańców miasta
 • Przestrzeganie norm ogólnie obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych ze specyfiką pracy ogrodniczej

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie
 • Dobry stan zdrowia (umożliwiający pracę na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych)

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie ogrodnicze (szkoła zawodowa, technikum) lub średnie niezawodowe poparte ogrodniczymi kursami zawodowymi
 • Doświadczenie ogrodnicze
 • Zmysł techniczny
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Pracowitość i zaangażowanie w powierzane zadania

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w odpowiedzialnej, pełnej wyzwań pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • Możliwość skorzystania z karty „multisport”
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci
 • Preferencyjne pożyczki

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 23 maja 2022 r. na adres: praca@uwr.edu.pl z dopiskiem „ogrodnik OB”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w życiorysie następującego sformułowania:Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.”

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji znajduje się na stronie: https://uni.wroc.pl/kariera-na-uwr/

O Nas:

Uniwersytet Wrocławski posiada tytuł Uczelni Badawczej jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku i jedna z dziesięciu w kraju. Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią otwartą na nowych ludzi, na potrzeby studentów i pracowników, na nowe wyzwania. W rankingu 300 Najlepszych Polskich Pracodawców – Poland’s Best Employers 2021 opublikowanym pod koniec marca 2021 w polskiej edycji magazynu „Forbes” Uniwersytet Wrocławski znalazł się na trzecim miejscu we Wrocławiu wśród Pracodawców.

 Konkurs nr 67.2022.OB.WNB.A z dnia 05.05.2022 r.

Dodane przez: Agnieszka Wikło

5 maja 2022

ostatnia modyfikacja: 5 maja 2022