Strona używa plików cookies więcej

Badania / Ludzie / Nauka

Ośmiu naukowców z UWr nagrodzonych w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów ETIUDA 7, SONATINA 3 i UWERTURA 3. Wśród projektów, które otrzymają finansowanie, znalazło się osiem autorstwa naukowców z UWr, którzy otrzymają w sumie 1 469 623 zł.

Poniżej publikujemy projekty z UWr, które uzyskały dofinansowanie Z NCN.

ETIUDA to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, jeszcze nie posiadających stopnia naukowego doktora, ale które otworzyły już przewód doktorski i odnoszą sukcesy naukowe. W konkursie można otrzymać stypendium naukowe, ale także uzyskać finansowanie pobytu na zagranicznej uczelni.

ETIUDA HS (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)

1. „Wieloaspektowość zachowań grzebalno-rytualnych związanych z kremacją na podstawie wybranych cmentarzysk tzw. kultury łużyckiej z terenu Dolnego Śląska”, mgr Agata Hałuszko (WNHP), 93 412 zł

ETIUDA NZ (nauki o życiu)

2. „Mechanizmy transportu międzykomórkowego w drewnie wtórnym”, mgr Aleksandra Elżbieta Słupianek (WNB), 133 352 zł

3. „Regulacja różnicowania systemu przewodzącego w pędzie kwiatostanowym Arabidopsis thaliana”, mgr Magdalena Joanna Biedroń (WNB), 133 352 zł

4. „Porównanie właściwości funkcjonalnych podtypów a1-g2 i a1-b2-g2 receptora GABA(A) w kontekście interakcji międzypodjednostkowych”, mgr Marek Maciej Brodzki (WNB), 109 568 zł

5. „Ścieżki sygnałowe uczestniczące w regulacji wakuolarnej H+-ATPazy w warunkach stresu kadmowego”, mgr Magdalena Maria Zboińska (WNB), 103 792 zł

ETIUDA ST (nauki ścisłe i techniczne)

6. „Zależność energetyczna produkcji mezonów pi w zderzeniach jądro-jądro”, mgr Michał Naskręt (WFA), 125 840 zł

7. „Algorytmy grafowe w różnych modelach obliczeń rozproszonych i równoległych”, mgr Krzysztof Damian Nowicki (WMI), 143 264 zł

SONATINA to konkurs dla młodych naukowców, stojących u progu swojej kariery naukowej, którzy uzyskali stopień doktora nie dawniej niż trzy lata temu.

SONATINA ST (nauki ścisłe i techniczne)

8. „Teoria funkcjonału gęstości dla ujednoliconego opisu materii kwarkowo-hadronowej”, mgr Niels-Uwe Friedrich Bastian (WFA) 627 043 zł

Dodane przez: Agata Kreska

6 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 10 Wrz 2019