Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr działa już 5 lat

Dnia 14 maja br. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr, mieszczącego się przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim, odbyły się uroczyste obchody 5-lecia działalności pierwszej naukowej placówki Uniwersytetu Wrocławskiego na trenach Wielkopolski. Uświetnieniem tego wydarzenia była okolicznościowa międzynarodowa konferencja naukowa. Oba wydarzenia stały się świetną promocją Uniwersytetu Wrocławskiego w tym regionie.

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski rozpoczął oficjalnie swoją działalność 14 maja 2013 r . Został powołany do życia jako wspólne przedsięwzięcie trzech różnych podmiotów: akademickiego, samorządowego i społecznego. Dyrektorem Ośrodka został dr Krzysztof Morta z Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, pracownikami dr Magdalena Jóźwiak i Łukasz Krzyszczuk, a sekretarzem miejscowy historyk i regionalista Jarosław Biernaczyk. Wcześniej, 18 czerwca 2012 r., podpisany został w tej sprawie list intencyjny między zaangażowanymi stronami, czyli Miastem Ostrowem Wielkopolskim, Uniwersytetem Wrocławskim i Stowarzyszeniem „Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi”, które skupia lokalnych badaczy, historyków, regionalistów.

Obchody jubileuszowe odbyły się pod patronatem rektora UWr, prof. Adama Jezierskiego, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek oraz Komitetu Honorowego obchodów 5-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w Ostrowie Wielkopolskim, w którego skład wchodzili polscy parlamentarzyści i działacze samorządowi oraz uczeni z całego świata. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpień artystycznych chóru CON FORZA Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod dyrekcją Janusza Lipieńskiego oraz Zespołu Muzyki Dawnej Effascinato, działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku kultury w Raszkowie. Założycielem i prowadzącym zespół jest Łukasz Naczke. Zespół wykonuje utwory z epoki średniowiecza, renesansu i baroku na fletach prostych z towarzyszeniem cymbałów średniowiecznych oraz instrumentów perkusyjnych. Kilka utworów wokalno-instrumentalnych tego rodzaju uświetniło uroczystość.

Piąta rocznica istnienia i działalności Ośrodka była czasem podsumowania i refleksji. Warto wspomnieć, że przez te kilka lat działalności zaistniały dzięki Ośrodkowi nowe zjawiska akademickie w Ostrowie Wielkopolskim, tj. przede wszystkim cykliczne konferencje listopadowe, poświęcone lokalnym społecznościom narodowym i religijnym w Rzeczypospolitej oraz majowe, które dotyczą zagadnień biblijnych. Obie konferencje wpisywały się i nadal się wpisują w kalendarz naukowy kraju i zagranicy. Przez ten czas do Ostrowa Wielkopolskiego na konferencje Uniwersytetu Wrocławskiego przyjechało blisko ćwierć tysiąca wybitnych specjalistów i naukowców. Poza organizacją konferencji naukowych Ośrodek angażuje się w pracę wydawniczą oraz pomoc merytoryczną różnym instytucjom w zakresie badań statutowych placówki. Nota bene tego rodzaju pomoc stała się zaczątkiem powstania instytucji naukowej UWr w Ostrowie Wielkopolskim. Zanim bowiem 5 lat temu ówczesny rektor UWr, prof. Marek Bojarski wraz z urzędującym wówczas prezydentem Miasta Ostrowa, Jarosławem Urbaniakiem, otworzyli oficjalnie Ośrodek, i rektor wypowiedział znamienne słowa „Quod Felix Faustum Fortunatumque sit”, od kilku już lat pracownicy Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr brali udział w opisywaniu i porządkowaniu spuścizny duchowej i materialnej żyjącej w tym mieście do II wojny światowej społeczności żydowskiej

Uroczystość obchodów 5-lecia działalności Ośrodka swoją obecnością i przemówieniami uświetnili przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej oraz znamienici goście ze świata naukowego i samorządowego. Obecni byli m. in. prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek; rektor UWr, prof. Adam Jezierski; dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr, prof. Gościwit Malinowski; poseł Tomasz Ławniczak, poseł Jarosław Urbaniak, inni przedstawiciele lokalnych władz Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu z Andrzejem Leraczykiem, przewodniczącym Rady Powiatu na czele. Ponadto obecni byli włodarze i przedstawiciele miast, z którymi Ośrodek współpracuje: Pleszewa, Odolanowa, Kępna, Raszkowa, dyrektorzy liceów ogólnokształcących, dyrektorzy instytucji kulturalnych (biblioteki, muzea) z Ostrowa Wielkopolskiego i innych okolicznych miast. Obecni byli także m.in. prof. Jerzy Pietrzak, prof. Roman Dzierwga, dr Eleonora Bergman z Żydowskiego Instytutu Historycznego (w latach 2007–2011 jego dyrektor), dr Krystian Niełacny, dr Tadeusz Sarnowski, dziekan Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, prof. Jan Galant, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, Marian Nowak, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, Piotr Grabarz, prezes stowarzyszenia „Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi”, Sebastian Górski, dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury czy licznie przybyli przedstawiciele „Alma Mater Ostroviensis”. Specjalnymi gośćmi zagranicznymi były panie Bettina Lande-Tergeist, mieszkająca obecnie we Francji potomkini budowniczego synagogi, w której odbyła się uroczystość, oraz pochodzące z Niemiec wnuczki pastorów z Ostrowa i okolic: Dore Maria Broker i Angelika Standow. Warto wspomnieć, że uroczystość cieszyła się zainteresowaniem lokalnych mediów (reportaż z uroczystości można obejrzeć na stronie Telewizji Proart: http://tvproart.pl/v/11482).

W przemówieniach zaproszonych na uroczystość gości przewijała się myśl, że powołana od samych podstaw placówka naukowa działa na zupełnie nowym dla Uniwersytetu Wrocławskiego terenie bardzo dynamicznie. Jak podkreślano, jest tak mimo tego, że wiele tego rodzaju inicjatyw wkrótce po otwarciu zamiera lub odchodzi w niebyt. Parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych oraz naszej Almae Matris gratulowali nie tylko pięcioletniej prężnej działalności Ośrodka, ale jego rozwoju, nowych kontaktów i pomysłów na przyszłość (do których należy m.in. rozszerzenie badań o niemiecką społeczność na terenie południowej Wielkopolski). Prawdziwość tych słów w pewnym sensie potwierdza fakt, że ledwie po zakończeniu tej uroczystości osoby związane z Ośrodkiem zabrały się do pracy nad organizacją 6. z kolei ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej lokalnym społecznościom żydowskim, która ma odbyć się w listopadzie bieżącego roku.

Łukasz Krzyszczuk

Dodane przez: Kamilla Jasińska

23 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 6 Cze 2018