Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Ludzie / Nauka / Pracownicy / Studenci / Wydarzenia

Otwarte posiedzenie Senatu UWr

W środę 31 maja w trakcie uroczystości w Oratorium Marianum, prof. Adam Jezierski, rektor UWr wręczył Medal Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Karlowi Peterowi Wolschannowi z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Dyplomy i gratulacje odebrali nowi profesorowie oraz pracownicy i studenci naszej uczelni, którzy w ostatnim czasie odnosili sukcesy naukowe i sportowe. Najlepsi studenci i doktoranci UWr otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.

Medalista Uniwersytetu prof. Karl Peter Wolschann jest specjalistą w zakresie wiązań wodorowych, korelacji między właściwościami cząsteczek a ich budową, modelowania molekularnego w szczególności kompleksów inkluzyjnych cyklodekstryn oraz protein tworzących błony komórkowe.

Prof. Karl Peter Wolschann z Uniwersytetu Wiedeńskiego odbiera Medal Uniwersytetu Wrocławskiego z rąk prof. Adama Jezierskiego, rektora UWr. Fot. Jerzy Katarzyński/UWr

Współpraca Profesora Wolschana z zespołem chemii fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęła się w 1979 roku. Prowadzono wspólne badania nad strukturą i właściwościami układów z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym. Umożliwiła ona naszym chemikom prowadzenie badań teoretycznych z wykorzystaniem rozbudowanych klasterów obliczeniowych, które w początkach tej współpracy nie były we Wrocławiu dostępne. Wielu stażystów i stypendystów UWr miało możliwość pracy w bardzo dobrym zespole profesora Wolschanna, pogłębiania swojej wiedzy, wykorzystania umiejętności oraz poznawania nowych zaawansowanych programów badawczych. Współpraca ta pozwoliła także na opanowanie wielu nowych metod badawczych, w szczególności w dziedzinie zastosowań chemicznych i teoretycznych w biologii.

Nowymi profesorami zwyczajnymi na Uniwersytecie Wrocławskim zostali Jan Burdukiewicz, Witold Charatonik, Zuzanna Drulis-Kawa, Jan Krasicki, Dariusz Rakus, Jan Sielezin, Jerzy Skorupka, Bronisław Wojtuń, Robert Wysocki, a gratulacje w związku z awansem na stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymali Renata Babińska-Górecka, Justyna Baron, Beata Cytowska, Agnieszka Gizak, Maciej Górka, Elżbieta Gumienna-Kontecka, Piotr Lisowski, Andrzej Łoś, Maciej Manikowski, Marcin Popiołek, Tomasz Przerwa, Sławomir Szafert, Aldona Wiktorska-Święcka, Filip Wolański, Edyta Zierkiewicz.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017 trafiły do Natalii Czyrkiewicz, Kryspiny Konopko oraz Dagmary Kałkus z Wydziału Filologicznego; Bartłomieja Dudka , Mateusza Gołębiewskiego oraz Macieja Dulęby z Wydziału Matematyki i Informatyki i Informatyki; Marii Gieysztor z Wydziału Fizyki i Astronomii, Aleksandry Horowskiej z Wydziału Nauk Społecznych; Dagmary Kałkus z Wydziału Filologicznego; Karoliny Kulińskiej oraz Karoliny Piech z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii; Marcina Małeckiego oraz Magdaleny Wierzbickiej z Wydziału Chemii; Adrianny Senczyszyn z Wydziału Nauk Społecznych; Rafała Skrzypca z Wydziału Fizyki i Astronomii; Magdy Wieteskiej z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Bartłomiej Dudek z Wydziału Matematyki i Informatyki, jeden ze stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017. Fot. Jerzy Katarzyński/UWr

Rektor Adam Jezierski wręczył dyplomy nowym członkom Polskiej Akademii Nauk, wywodzącym się z naszej uczelni. Wszyscy członkowie PAN wybierani są spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. Wśród nowych członków rzeczywistych PAN znaleźli się pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli profesor Henryk Kozłowski, specjalista z biofizyki molekularnej i chemii bionieorganicznej oraz profesor Lechosław Latos-Grażyński, specjalista z chemii porfiryn, metaloporfiryn, chemii bionieorganicznej i spektroskopii NMR.
Do grona członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk wybrano dwóch matematyków z Wydziału Matematyki i Informatyki: profesora Piotra Bilera, specjalistę w zakresie równań różniczkowych oraz profesora Lecha Januszkiewicza, specjalistę w geometrii, topologii i geometrycznej teorii grup.

Również wśród członków Rady Narodowego Centrum Nauki znaleźli się pracownicy UWr. Do składu Rady na lata 2016-2020 wszedł pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki profesor Grzegorz Karch, matematyk specjalizujący się w asymptotyce rozwiązań oraz równaniach różniczkowych cząstkowych.

Doceniony został Artur Krężel, profesor nauk biologicznych Wydziału Biotechnologii, specjalista w biochemii i biofizyce metalobiałek, który otrzymał w konkursie OPUS, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki, blisko 1,5 mln zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11”. Badania prowadzone w ramach tego projektu mogą mieć wpływ na opracowanie nowych terapii antynowotworowych.

Gratulacje otrzymał prof. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka UWr, który jest laureatem konkursu „Popularyzator Nauki 2016”, organizowanego przez Serwis Polskiej Agencji Prasowej – Nauka w Polsce. W konkursie nagradzane są osoby i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Prof. Pawłowski, zajmujący się przede wszystkim ewolucją człowieka, otrzymał nagrodę za całokształt działalności, związanej z popularyzacją.

Gratulacje od prof. Adama Jezierskiego dla prof. Bogusława Pawłowskiego z Katedry Biologii Człowieka, laureata konkursu „Popularyzator Nauki 2017” za całokształt działalności związanej z popularyzacją. Fot. Jerzy Katarzyński/UWr

Docenieni zostali laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki: MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6, którzy z projektów otrzymali w sumie blisko 8 mln 200 tys. zł. W konkursie HARMONIA finansowanie otrzymały projekty pod kierownictwem doktor habilitowanej Małgorzaty Guzik z Wydziału Chemii, doktora Jarosława Panka z Wydziału Chemii oraz doktora Marcina Szafrana z Wydziału Biotechnologii. W konkursie SONATA BIS finansowanie otrzymały projekty pod kierownictwem profesora Marcina Bieńkowskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki, profesora Krzysztofa Krupińskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki, doktor Antoniny Mazur z Wydziału Biotechnologii oraz doktora Daniela Wojtuckiego z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

W kolejnym programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Ścieżki Kopernika 2.0”, który ma na celu stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, mających rozbudzić w młodzieży ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy, doceniono również Uniwersytet Wrocławski. Projekt pn. „Matematyka szkołą krytycznego i kreatywnego myślenia” przygotowała mgr Aleksandra Stachowiak z Instytutu Informatyki UWr.

Dyplomy powędrowały także do laureatów stypendium START, przyznawanego przez Fundację Nauki Polskiej. Z Uniwersytetu Wrocławskiego stypendium otrzymali: dr Ewa Błaszczak z Wydziału Nauk Biologicznych, dr Anna Oleszkiewicz z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, dr Bartłomiej Pigulski z Wydziału Chemii, dr Anna Potysz z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, dr Dominika Grzesik z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz Marcin Majewski doktorant z Wydziału Chemii.

Gratulacje otrzymał dr Jan Choroszy z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który został dyrektorem Wrocławskiego Domu Literatury, instytucji kultury działającej na rzecz upowszechniania książki i problematyki literackiej.

Na uroczystości nie zbrakło Tomasza Modrzejewskiego, studenta z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii , zwycięzcy  XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, który w tym roku odbył się na Europejskim Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Dyplom odbiera Tomasz Modrzejewski, student z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej. Fot. Jerzy Katarzyński/UWr

Dyplomu nie mógł odebrać Mateusz Pitura, student piątego roku geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który został zwycięzcą międzynarodowego konkursu kartograficznego „Mars Exploration Zone Map Design Competition”, organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartograficzne – Komisję Kartografii Planetarnej oraz amerykańską agencję kosmiczną NASA.

Uniwersytet Wrocławski może pochwalić się również sukcesami sportowymi swoich studentów. Podczas Mistrzostw Polski Ergowiosła 2017 osada żeńska w składzie: Joanna Czekurłan, Julia Laska, Anna Muniak i Joanna Żmidzińska, wywalczyła złoto, a osada męska w składzie: Michał Karaś, Mateusz Tworkowski, Mikołaj Szymański oraz Jakub Wojciechowicz, zdobyła srebro. Ponadto w Akademickich Mistrzostwach Polski w ergometrze wioślarskim, w typie uniwersytetów Joanna Czekurłan zdobyła srebrny medal w kategorii wagi lekkiej kobiet, a Anna Muniak wywalczyła brąz w kategorii kobiet open. Wioślarskie osady od ponad dwudziestu lat trenuje Andrzej Mulka.

Prof. Adam Jezierski, rektor UWr gratulował sukcesów sportowych wioślarkom i wioślarzom z Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. Jerzy Katarzyński/UWr

Na uroczystość przyjechał prof. Georges Boulon Uniwersytetu Claude’a Bernarda w Lyonie.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

1 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 12 Cze 2017